×

OVER DE FND

De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) is een platform van Nederlandse organisaties actief in de diervoederketen, met de volgende speerpunten;

  • Een platform zijn voor afstemming in de diervoederketen, ten aanzien van voeder- en voedselveiligheid en wetgeving gerelateerd aan diervoeders. Dit is uitgewerkt in (ad hoc) werkgroepen activiteiten waarin leden projectmatig samenwerken;
  • Ondersteuning in issue en crisismanagement ten behoeve van de leden;
  • Contactpersoon en aanspreekpunt namens de leden naar relevante organisaties, ketenpartijen en (vertegenwoordigers van) overheidslichamen. Meerdere keren per jaar organiseert de FND met andere organisaties een stakeholdersoverleg tussen de Nederlandse diervoederketen en vertegenwoordigers van Ministerie LNV, NVWA, WFSR en CbG.


In het bestuur zijn alle leden vertegenwoordigd.