×

HYGIËNEPROTOCOL DIERVOEDERTRANSPORT EN (HER-)REGISTRATIE VAN WASPLAATSEN

De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) actualiseert in samenwerking met Nevedi, Transport Logistiek Nederland (TLN) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het bestaande concept hygiëneprotocol diervoedertransport. In dit protocol zijn de voorwaarden genoemd waaraan, in geval van de uitbraak van een te bestrijden besmettelijke dierziekte, transport van diervoeders naar veehouderijbedrijven moet voldoen.


WERKWIJZE

Het concept Hygiëneprotocol wordt in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de diervoersector, de transportsector en de NVWA besproken. Naar aanleiding van deze evaluaties wordt het protocol geregeld geactualiseerd. Het actuele protocol is op de NVWA website geplaatst en kan via BUTTON DOWNLOAD deze link worden gedownload.


Status van het PROTOCOL

Bij de uitbraak van een bestrijdingsplichtige dierziekte en het in werking treden van crisisregelgeving wordt het BUTTON DOWNLOAD Hygiëneprotocol zo nodig aangepast aan de actuele situatie.


Aanmelden voor registratie van Wasplaatsen

Een van de belangrijke eisen die wij aan de wasplaatsen stellen is dat op deze wasplaatsen ten tijde van een dierziektecrisis geen vrachtwagens voor veevervoer mogen worden gereinigd en ontsmet (om zo veel mogelijk kruiscontaminatie te vermijden).
Vanaf het moment dat het Hygiëneprotocol in werking treedt is het gedurende de looptijd van deze regelgeving niet toegestaan om veevervoermiddelen te reinigen en ontsmetten op een door FND geregistreerde wasplaats. Op het moment dat de crisisregelgeving wordt ingetrokken, komt ook het verplichting van het Hygiëneprotocol te vervallen en daarmee de bepaling dat de verschillende vervoermiddelen (veetransport en veevoedertransport) niet op dezelfde wasplaats mogen reinigen en ontsmetten. Vanaf dat moment is de wasplaats weer vrij om elk transportmiddel te ontvangen.

Om in de diverse regio’s voldoende wasplaatsen te hebben voor het reinigen van diervoedervrachtwagens, zonder in contact te komen met vervoerders van landbouwhuisdieren, is het van groot belang om een uitgebreid register te hebben van FND geregistreerde wasplaatsen. Daarom het verzoek om zo veel mogelijk daarvoor geschikte wasplaatsen te registreren als ‘FND geregistreerde wasplaats’. Dit doet u door het BUTTON DOWNLOAD Registratieformulier Wasplaats in te vullen en te versturen naar FND. Het is belangrijk dat u uw wasplaats toetst aan de gestelde voorwaarden.


Eisen die gesteld worden aan de wasplaatsen

De FND geregistreerde wasplaatsen voldoen minimaal aan de hieronder genoemde eisen:

  1. De ontsmetting van vervoermiddelen geschiedt met voor dat doel op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden toegelaten ontsmettingsmiddelen. Hiermee worden de middelen bedoeld die door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn toegelaten voor gebruik in de sector voeding en diervoeders. Dit zijn de desinfecteermiddelen die vallen onder de groep (producttype) PT04-biociden. Deze lijst is te vinden op de website van het BUTTON DOWNLOAD Ctgb.
  2. Ieder ontsmettingsmiddel wordt overeenkomstig het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing (WGGA) toegepast.
  3. De wasplaats is geregistreerd bij FND en met NAW op internet geplaatst (lijst wasplaatsen).
  4. Vanwege het beperken van risico’s worden op een bij de FND geregistreerde wasplaats ten tijde van een aangifteplichtige ziekte geen transportmiddelen voor vee gereinigd en ontsmet.
  5. De exploitant van de wasplaats, of diens vertegenwoordiger, houdt toezicht op de uitvoering van de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel.
  6. De exploitant van de wasplaats, of diens vertegenwoordiger, geeft een Verklaring van Reiniging en Ontsmetting als bedoeld in bijlage 1 af aan de vervoerder.
  7. Op de wasplaats wordt een register van ‘Reiniging en Ontsmetting van diervoedertransportwagens’ bijgehouden waarin minimaal opgenomen het kenteken vervoermiddel en de datum en tijd van de uitgevoerde R&O.
  8. De wasplaats voldoet aan de vigerende milieu-, wet- en regelgeving.

 


Voor de wasplaatsen download u hier:

BUTTON DIGITALE REGISTRATIE       BUTTON ACTUELE LIJST WASPLAATSENVragen

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de coördinator van FND mevr. Gerrianne Jansen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-5369.6470 / dhr. Wim Thielen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 05 2221 5092).