Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.49-1

Rectificatie van Verordening (EU) 2015/399 van de Commissie van 25 februari 2015 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,4-dimethylnaftaleen, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethefon, fenamidone, fenvaleraat, fenhexamide, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 71 van 14 maart 2015 )

Bladzijde 55, bijlage, punt 4):

in plaats van:

„In bijlage V worden de kolommen voor benfuracarb en furathiocarb toegevoegd.”,

te lezen:

„In bijlage V worden de kolommen voor benfuracarb en furathiocarb geschrapt.”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving