Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.44-1

Rectificatie van Verordening (EU) 2015/603 van de Commissie van 13 april 2015 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-naftyloxyazijnzuur, acetochloor, chloorpicrine, diflufenican, flurprimidol, flutolanil en spinosad in of op bepaalde producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 100 van 17 april 2015 )

Bladzijde 12, artikel 2 en artikel 3, tweede alinea:

in plaats van:

„7 december 2015”,

te lezen:

„7 november 2015”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving