Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.33

VERORDENING (EU) Nr. 752/2014 VAN DE COMMISSIE

van 24 juni 2014

tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong waarop de in Verordening (EG) nr. 396/2005 vastgestelde maximumresidugehalten (MRL's) voor bestrijdingsmiddelen overeenkomstig de bepalingen van die verordening van toepassing zijn, zijn opgenomen in de lijst in bijlage I bij die verordening.

(1)

In bijlage I bij die verordening moet voor de betrokken producten aanvullende informatie worden opgenomen, in het bijzonder over de synoniemen waarmee de producten worden aangeduid en de wetenschappelijke namen van de soorten waartoe de producten behoren.

(2)

Omwille van de duidelijkheid moet de structuur van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd door die bijlage in twee delen te splitsen. Het eerste deel moet de lijst bevatten van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor MRL's gelden, het tweede deel de lijst met andere producten waarvoor dezelfde MRL's gelden, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

Met het oog op de mogelijke toekomstige vaststelling van MRL's voor verwerkte voedingsmiddelen, zoals bedoeld in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 396/2005, moet voor die producten een nieuwe vermelding worden toegevoegd aan deel A van bijlage I bij die verordening.

(4)

Als gevolg van de nieuwe structuur van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 moeten de voetnoten van die bijlage worden aangepast en, waar nodig, geschrapt om verdubbeling te voorkomen.

(5)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(6)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.


BIJLAGE

„BIJLAGE I

DEEL A

Producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, waarvoor MRL's gelden

Codenummer

Categorie

Groep

Voornaamste product van de groep of subgroep  (1)

Wetenschappelijke namen

Deel van het product waarvoor MRL's gelden

Subgroep

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

0110000

 

Citrusvruchten

 

 

Het hele product na verwijdering van het steeltje

0110010

 

 

Grapefruits/pompelmoezen

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Sinaasappelen

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Citroenen

Citrus limon

 

0110040

 

 

Limoenen/lemmetjes

Citrus aurantiifolia

 

0110050

 

 

Mandarijnen

Citrus reticulata; syn.: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Overige (2)

 

 

0120000

 

Noten

 

 

Het hele product na verwijdering van de dop, schil of schaal (behalve voor kastanjes)

0120010

 

 

Amandelen

Amygdalus communis; syn.: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Paranoten

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Cashewnoten

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Kastanjes

Castanea crenata

Het hele product met schil

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Kokosnoten

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Hazelnoten

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Macadamianoten

Macadamia ternifolia; syn.: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Pecannoten

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Pijnboompitten

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Pistaches

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Walnoten

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Overige (2)

 

 

0130000

 

Pitvruchten

 

 

Het hele product na verwijdering van het steeltje

0130010

 

 

Appelen

Malus domestica

 

0130020

 

 

Peren

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Kweeperen

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Mispels

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Loquats/Japanse mispels

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Overige (2)

 

 

0140000

 

Steenvruchten

 

 

Het hele product na verwijdering van het steeltje

0140010

 

 

Abrikozen

Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

Kersen (zoet)

Cerasus avium; syn.: Prunus avium

 

0140030

 

 

Perziken

Persica vulgaris; syn.: Prunus persica

 

0140040

 

 

Pruimen

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Overige (2)

 

 

0150000

 

Besvruchten en kleinfruit

 

 

Het hele product na verwijdering van het kroontje en steeltje (behalve voor aalbessen)

0151000

 

a)

druiven

 

 

 

0151010

 

 

Tafeldruiven

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Wijndruiven

Vitis vinifera

 

0152000

 

b)

aardbeien

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

c)

rubussoorten

 

 

 

0153010

 

 

Bramen/braambessen

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Dauwbramen

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Frambozen (geel en rood)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Overige (2)

 

 

0154000

 

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

 

0154010

 

 

Blauwe bessen

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Veenbessen

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Aalbessen (rood, wit en zwart)

Ribes nigrum

De vrucht met steeltje

Ribes rubrum

0154040

 

 

Kruisbessen (geel, groen en rood)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Rozenbottels

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Moerbeien (wit en zwart)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Azaroles/Middellandse Zeemispels

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Vlierbessen

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Overige (2)

 

 

0160000

 

Diverse vruchten met

 

 

Het hele product na verwijdering van het steeltje (behalve voor ananassen)

0161000

 

a)

eetbare schil

 

 

 

0161010

 

 

Dadels

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Vijgen

Ficus carica

 

0161030

 

 

Tafelolijven

Olea europaea

 

0161040

 

 

Kumquats

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Carambola's

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Kaki's/Japanse persimoenen

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Jambolans/djamblangs

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Overige (2)

 

 

0162000

 

b)

niet-eetbare schil, klein

 

 

 

0162010

 

 

Kiwi's (geel, groen, rood)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Lychees

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Passievruchten/maracuja's

Passiflora edulis; syn.: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Woestijnvijgen/cactusvruchten

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Sterappelen

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Noord-Amerikaanse persimoenen

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Overige (2)

 

 

0163000

 

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

0163010

 

 

Avocado's

Persea americana

 

0163020

 

 

Bananen

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mango's

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papaja's

Carica papaya

 

0163050

 

 

Granaatappels

Punica granatum

 

0163060

 

 

Cherimoya's

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Guaves

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananassen

Ananas comosus

Het hele product na verwijdering van de kroon

0163090

 

 

Broodvruchten

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Doerians

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Zuurzakken/doerian blanda

Annona muricata

 

0163990

 

 

Overige (2)

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

0210000

 

Wortel- en knolgewassen

 

 

Het hele product na verwijdering van eventueel loof en van aanhangende aarde

0211000

 

a)

aardappelen

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

0212010

 

 

Cassave/maniok

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Bataten (zoete aardappelen)

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Yams

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Arrowroot/pijlwortel

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Overige (2)

 

 

0213000

 

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0213010

 

 

Rode bieten

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Wortels

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Knolselderij

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Mierikswortels

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Aardperen/topinamboers

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Pastinaken

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Wortelpeterselie

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Radijzen

Raphanus sativus Groep radijzen

 

0213090

 

 

Schorseneren

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Koolrapen

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Rapen

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Overige (2)

 

 

0220000

 

Bolgewassen

 

 

Rijpe bollen na verwijdering van gemakkelijk loslatende schil en aarde (behalve voor bosuien/groene uien en stengeluien)

0220010

 

 

Knoflook

Allium sativum

 

0220020

 

 

Uien

Allium cepa Groep gewone uien

 

0220030

 

 

Sjalotten

Allium cepa Groep aggregatum; syn.: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Bosuien/groene uien en stengeluien

Allium cepa Groep gewone uien

Onrijpe bollen met pseudostengels, bladeren en, in sommige gevallen, knoppen

Allium fistulosum

0220990

 

 

Overige (2)

 

 

0230000

 

Vruchtgroenten

 

 

 

0231000

 

a)

Solanaceae

 

 

Het hele product na verwijdering van het steeltje en (voor soorten van het geslacht Physalis) kelkbladeren

0231010

 

 

Tomaten

Lycopersicon esculentum

 

0231020

 

 

Paprika's

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Aubergines

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Okra's, okers

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Overige (2)

 

 

0232000

 

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

Het hele product na verwijdering van het steeltje

0232010

 

 

Komkommers

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Augurken

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Courgettes

Cucurbita pepo Groep courgettes

 

0232990

 

 

Overige (2)

 

 

0233000

 

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

Het hele product na verwijdering van het steeltje

0233010

 

 

Meloenen

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Pompoenen

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Watermeloenen

Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Overige (2)

 

 

0234000

 

d)

suikermais

 

Zea mays convar. saccharata

Korrels met kolf en zonder schutbladeren

0239000

 

e)

andere vruchtgroenten

 

 

Het hele product na verwijdering van het steeltje

0240000

 

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

 

De hele plant na verwijdering van de wortels en rotte bladeren (behalve voor spruitjes en kohlrabi's)

0241000

 

a)

bloemkoolachtigen

 

 

 

0241010

 

 

Broccoli

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Bloemkolen

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Overige (2)

 

 

0242000

 

b)

sluitkoolachtigen

 

 

 

0242010

 

 

Spruitjes

Brassica oleracea var. gemmifera

Alleen de kooltjes

0242020

 

 

Sluitkolen

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Overige (2)

 

 

0243000

 

c)

bladkoolachtigen

 

 

 

0243010

 

 

Chinese kool/petsai

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Boerenkolen

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Overige (2)

 

 

0244000

 

d)

koolrabi's

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Het hele product na verwijdering van de wortels, het loof en eventuele aanhangende aarde

0250000

 

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

Het hele product na verwijdering van de wortels en eventuele rotte buitenbladeren en aarde (behalve voor tuinkers en andere kiemen en scheuten, baby-leafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten) en bieslook)

0251000

 

a)

slasoorten

 

 

 

0251010

 

 

Veldsla

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Sla

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Andijvie

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

Lepidium sativum subsp. sativum

De hele producten van het ontkiemen van zaden (in sommige gevallen van knollen of bollen) in water, bodem, of substraat voor hydrocultuur, zoals omschreven in het wetenschappelijk advies van de EFSA, gepubliceerd in EFSA Journal 2011; 9(11):2424, blz. 9

0251050

 

 

Winterkers

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Raketsla/rucola

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Rode amsoi

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

Jonge bladeren en bladstelen van alle gewassen (met inbegrip van Brassica) die tot het achtbladstadium worden geoogst

0251990

 

 

Overige (2)

 

 

0252000

 

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

 

 

0252010

 

 

Spinazie

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Postelein

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Snijbiet

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Overige (2)

 

 

0253000

 

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

d)

waterkers

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

e)

witlof/witloof/Brussels lof

 

Cichorium intybus Groep foliosum

 

0256000

 

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

0256010

 

 

Kervel

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Bieslook

Allium schoenoprasum

Bladeren en knoppen

0256030

 

 

Bladselderij/snijselder

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Peterselie

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Salie

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Rozemarijn

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Tijm

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Basilicum en eetbare bloemen

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Laurierblad

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Dragon

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Overige (2)

 

 

0260000

 

Peulgroenten

 

 

Het hele product

0260010

 

 

Bonen (met peul)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Bonen (zonder peul)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Erwten (met peul)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Erwten (zonder peul)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Linzen

Lens culinaris; syn.: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Overige (2)

 

 

0270000

 

Stengelgroenten

 

 

Het hele product na verwijdering van rotte weefsels, aarde en wortels (behalve voor artisjokken en rabarber)

0270010

 

 

Asperges

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Kardoenen

Cynara cardunculus Groep kardoenen

 

0270030

 

 

Bleekselderij

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Knolvenkel

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Artisjokken

Cynara cardunculus Groep artisjokken

Het hele bloemhoofd, inclusief de bloembodem

0270060

 

 

Preien

Allium ampeloprasum ampeloprasum Groep preien; syn.: Allium porrum

 

0270070

 

 

Rabarber

Rheum rhabarbarum

Stengels na verwijdering van wortels en bladeren

0270080

 

 

Bamboescheuten

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Palmharten

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Overige (2)

 

 

0280000

 

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

 

 

Het hele product na verwijdering van aarde of teeltmateriaal

0280010

 

 

Gekweekte paddenstoelen

 

 

0280020

 

 

Wilde paddenstoelen

 

 

0280990

 

 

Mossen en korstmossen

 

 

0290000

 

Algen en prokaryote organismen

 

 

 

0300000

PEULVRUCHTEN

 

 

 

Droge zaden

0300010

 

 

Bonen

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Linzen

Lens culinaris; syn.: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Erwten

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Lupinen/lupinebonen

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Overige (2)

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

 

 

 

0401000

 

Oliehoudende zaden

 

 

Het hele product na verwijdering van doosvruchten, doppen en huid, indien mogelijk (behalve voor katoen)

0401010

 

 

Lijnzaad

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Pinda's/aardnoten

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

Papaverzaad/maanzaad

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Sesamzaad

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Zonnebloemzaad

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Koolzaad

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Sojabonen

Glycine max

 

0401080

 

 

Mosterdzaad

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Katoenzaad

Gossypium barbadense

Niet gescheiden van lint

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Pompoenzaad

Cucurbita pepo Groep Styrian Hulless

 

0401110

 

 

Saffloerzaad

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Bernagiezaad

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Huttentutzaad

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Hennepzaad

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Wonderbonen

Ricinus communis

 

0401990

 

 

Overige (2)

 

 

0402000

 

Oliehoudende vruchten

 

 

Het hele product na verwijdering van het steeltje (behalve voor olijven voor oliewinning)

0402010

 

 

Olijven voor oliewinning

Olea europaea var. europaea

De hele vrucht na verwijdering van het steeltje en aarde

0402020

 

 

Palmpitten

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Palmvruchten

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Kapok

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Overige (2)

 

 

0500000

GRANEN

 

 

 

Hele korrels

0500010

 

 

Gerst

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Boekweit en andere pseudogranen

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Mais

Zea mays

 

0500040

 

 

Gierst/pluimgierst

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Haver

Avena sativa

 

0500060

 

 

Rijst

Oryza sativa

 

0500070

 

 

Rogge

Secale cereale

 

0500080

 

 

Sorghum

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Tarwe

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Overige (2)

 

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

 

 

 

0610000

 

Thee

 

Camellia sinensis

Gedroogde bladeren, stengels en bloemen, gefermenteerd dan wel anders behandeld

0620000

 

Koffiebonen

 

Coffea arabica

Groene bonen

Coffea canephora; syn.: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Kruidenthee van

 

 

Het gedroogde product

0631000

 

a)

bloemen

 

 

De bloemen na verwijdering van de stengels en rotte delen (behalve voor kamille)

0631010

 

 

Kamille

Chamaemelum nobile; syn.: Anthemis nobilis

De bloemhoofdjes met inbegrip van een technisch onvermijdelijke hoeveelheid andere bovengrondse delen

Matricaria recutita; syn.: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Hibiscus/roselle

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Roos

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Jasmijn

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Lindebloesem

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; syn.: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Overige (2)

 

 

0632000

 

b)

bladeren en kruiden

 

 

De bladeren en bovengrondse groene delen, na verwijdering van rotte bladeren

0632010

 

 

Aardbei

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Rooibos

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Maté

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Overige (2)

 

 

0633000

 

c)

wortels

 

 

De wortels na verwijdering van het loof en aanhangende aarde

0633010

 

 

Valeriaan

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Ginseng

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Overige (2)

 

 

0639000

 

d)

alle andere delen van de plant

 

 

 

0640000

 

Cacaobonen

 

Theobroma cacao

Bonen, gefermenteerd of gedroogd, na verwijdering van de doppen

0650000

 

Carob/johannesbrood

 

Ceratonia siliqua

Het hele product na verwijdering van het steeltje

0700000

HOP

 

 

Humulus lupulus

Gedroogde hopbellen, ook in de vorm van pellets en niet-geconcentreerd poeder

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

Het hele, fijngemaakte, of gemalen gedroogde product

0810000

 

Als specerij gebruikte zaden

 

 

 

0810010

 

 

Anijs

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Zwarte komijn

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Selderij

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Koriander

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Komijn

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Dille

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Venkel

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Fenegriek

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

Nootmuskaat

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Overige (2)

 

 

0820000

 

Als specerij gebruikte vruchten

 

 

 

0820010

 

 

Piment

Pimenta dioica; syn.: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Szechuanpeper/anijspeper

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Karwij

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardemom

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Jeneverbes

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Vanille

Vanilla planifolia; syn.: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarinde

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Overige (2)

 

 

0830000

 

Als specerij gebruikte bast

 

 

 

0830010

 

 

Kaneel

Cinnamomum verum; syn.: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Overige (2)

 

 

0840000

 

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

0840010

 

 

Zoethout

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Gember

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Geelwortel/kurkuma/koenjit

Curcuma longa; syn.: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Mierikswortel

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Overige (2)

 

 

0850000

 

Als specerij gebruikte knoppen

 

 

 

0850010

 

 

Kruidnagels

Syzygium aromaticum; syn.: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Kappertjes

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Overige (2)

 

 

0860000

 

Als specerij gebruikte stampers

 

 

 

0860010

 

 

Saffraan

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Overige (2)

 

 

0870000

 

Als specerij gebruikte zaadrokken

 

 

 

0870010

 

 

Foelie

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Overige (2)

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

 

 

Het hele product na verwijdering van het loof en aanhangende aarde door afspoelen of afborstelen (behalve voor suikerriet)

0900010

 

 

Suikerbiet

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Suikerriet

Saccharum officinarum

Het hele product na verwijdering van rotte weefsels, aarde en wortels

0900030

 

 

Wortelcichorei

Cichorium intybus groep Sativum

 

0900990

 

 

Overige (2)

 

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

 

 

 

1010000

 

Weefsels van

 

 

Het hele product (behalve voor spier)

1011000

 

a)

varkens

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Spier

 

Vlees na verwijdering van afsnijdbaar vet

1011020

 

 

Vetweefsel

 

 

1011030

 

 

Lever

 

 

1011040

 

 

Nier

 

 

1011050

 

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

1011990

 

 

Overige (2)

 

 

1012000

 

b)

runderen

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Spier

 

Vlees na verwijdering van afsnijdbaar vet

1012020

 

 

Vetweefsel

 

 

1012030

 

 

Lever

 

 

1012040

 

 

Nier

 

 

1012050

 

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

1012990

 

 

Overige (2)

 

 

1013000

 

c)

schapen

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Spier

 

Vlees na verwijdering van afsnijdbaar vet

1013020

 

 

Vetweefsel

 

 

1013030

 

 

Lever

 

 

1013040

 

 

Nier

 

 

1013050

 

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

1013990

 

 

Overige (2)

 

 

1014000

 

d)

geiten

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Spier

 

Vlees na verwijdering van afsnijdbaar vet

1014020

 

 

Vetweefsel

 

 

1014030

 

 

Lever

 

 

1014040

 

 

Nier

 

 

1014050

 

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

1014990

 

 

Overige (2)

 

 

1015000

 

e)

paardachtigen

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Spier

 

Vlees na verwijdering van afsnijdbaar vet

1015020

 

 

Vetweefsel

 

 

1015030

 

 

Lever

 

 

1015040

 

 

Nier

 

 

1015050

 

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

1015990

 

 

Overige (2)

 

 

1016000

 

f)

pluimvee

 

 

 

1016010

 

 

Spier

 

Vlees na verwijdering van afsnijdbaar vet

1016020

 

 

Vetweefsel

 

 

1016030

 

 

Lever

 

 

1016040

 

 

Nier

 

 

1016050

 

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

1016990

 

 

Overige (2)

 

 

1017000

 

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

1017010

 

 

Spier

 

Vlees na verwijdering van afsnijdbaar vet

1017020

 

 

Vetweefsel

 

 

1017030

 

 

Lever

 

 

1017040

 

 

Nier

 

 

1017050

 

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

 

1017990

 

 

Overige (2)

 

 

1020000

 

Melk

 

 

Het hele product gebaseerd op een vetgehalte van 4 gewichtspercenten (3)

1020010

 

 

Runderen

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Schapen

Ovis aries

 

1020030

 

 

Geiten

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Paarden

Equus caballus

 

1020990

 

 

Overige (2)

 

 

1030000

 

Vogeleieren

 

 

Het hele product na verwijdering van de schaal (4)

1030010

 

 

Kippen

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Eenden

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Ganzen

Anser anser

 

1030040

 

 

Kwartels

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Overige (2)

 

 

1040000

 

Honing en andere producten van de bijenteelt

 

n.v.t.

 

1050000

 

Amfibieën en reptielen

 

 

 

1060000

 

Ongewervelde landdieren

 

 

 

1070000

 

In het wild levende gewervelde landdieren

 

 

 

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN  (5)

 

 

 

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE GEWASSEN OF DELEN VAN GEWASSEN  (5)

 

 

 

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN  (5)

 

 

 

 

n.v.t.:

niet van toepassing.

DEEL B

Andere producten zoals bedoeld in artikel 2, lid 1

Verwijzingen naar deel A

 

Code-nummer

Andere producten waarvoor dezelfde MRL's gelden  (6)

Categorie

Code-nummer

Voornaamste product van de groep of subgroep of  Naam van de groep of subgroep

 

Gangbare namen/synoniemen

Wetenschappelijke namen

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110010-001

Natsudaidai's

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Shaddocks/pomelo's

Citrus maxima; syn.: Citrus grandis

 

0110010-003

Oroblanco's/sweeties

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Tangelolo's

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Tangelo's (met uitzondering van minneola's)/Ugli®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Andere kruisingen van Citrus paradisi, niet elders vermeld

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110020-001

Bergamotten/bergamotcitroenen

Citrus bergamia

 

0110020-002

Bittersinaasappelen/pomeransen

Citrus aurantium

 

0110020-003

Bloedsinaasappelen

Citrus sinensis

 

0110020-004

Cara cara's

Citrus sinensis

 

0110020-005

Chinotto's

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Driebladige citroen

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Andere kruisingen van Citrus sinensis, niet elders vermeld

 

0110030

Citroenen

 

0110030-001

Boeddha's hand

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Sukadecitroenen

Citrus medica

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110040-001

Zoete limettes

Citrus limettioides

 

0110040-002

Mauritius-papeda's/djeroek poeroet/kafferlimoenen

Citrus hystrix

 

0110040-003

Zoete citroenen

Citrus limetta

 

0110040-004

Perzische limettes

Citrus latifolia

0110050

Mandarijnen

 

0110050-001

Calamondins

Citrus madurensis

 

0110050-002

Clementines

Citrus clementina

 

0110050-003

Cleopatramandarijnen

Citrus reshni

 

0110050-004

Minneola's

Citrus tangelo

 

0110050-005

Satsuma's

Citrus unshiu

 

0110050-006

Tangerines

Citrus tangerina

 

0110050-007

Tangors

Citrus nobilis

 

0110050-990

Andere kruisingen van Citrus reticulata, niet elders vermeld

 

0120010

Amandelen

 

0120010-001

Abrikozenpitten

Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Bittere amandelen

Amygdalus communis var. amara; syn.: Prunus dulcis

 

0120010-003

Kenarinoten/Java-amandelen

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

Pilinoten

Canarium ovatum

0120050

Kokosnoten

 

0120050-001

Betelnoten

Areca catechu

0120060

Hazelnoten

 

0120060-001

Eikels

Quercus spp.

 

0120060-002

Lambertsnoten

Corylus maxima

0120080

Pecannoten

 

0120080-001

Hickorynoten

Carya ovata

0120090

Pijnboompitten

 

0120090-001

Pijnboompitten van andere soorten dan Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Andere soorten van het geslacht Pinus, niet elders genoemd

 

0130010

Appelen

 

0130010-001

Wilde appelen

Malus sylvestris

 

0130010-002

Tejocote

Crataegus mexicana

0130020

Peren

 

0130020-001

Nashi's/Japanse peren

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Wilde peren

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Chinaperen

Pyrus bretschneideri

0130030

Kweeperen

 

0130030-001

Chinese kweeperen

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Japanse kweeperen

Chaenomeles japonica

0140010

Abrikozen

 

0140010-001

Japanse abrikozen

Prunus mume

 

0140010-002

Nectacots

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Kersen (zoet)

 

0140020-001

Amerikaanse vogelkers

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Capulins/Mexicaanse zwarte kersen

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Virginische vogelkers

Prunus virginiana

 

0140020-004

Kornoeljebessen

Cornus mas

 

0140020-005

Korea-kersen/sierkers

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Zure kersen/morellen

Cerasus vulgaris; syn.: Prunus cerasus

0140030

Perziken

 

0140030-001

Platte perziken/paraguayo's

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nectarines

Persica vulgaris var. nectarina; syn.: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Andere kruisingen van Persica vulgaris; syn.: Prunus persica, niet elders genoemd

 

0140040

Pruimen

 

0140040-001

Amerikaanse wilde pruimen

Prunus americana

 

0140040-002

Strandpruimen

Prunus maritima

 

0140040-003

Kerspruimen/myrobalanen

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Chickasawpruimen

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Chinese jujubes/rode dadels/Chinese dadels

Ziziphus jujuba; syn.: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Kwetsen

Prunus domestica subsp. rotunda; syn.: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Reine-claudes

Prunus domestica var. italica; syn.: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Japanse pruimen

Prunus salicina

 

0140040-009

Klamath-pruimen

Prunus subcordata

 

0140040-010

Mirabellen

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Plumcots

Prunus domestica x prunus armeniaca

 

0140040-012

Prunus Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Sleepruimen

Prunus spinosa

0151010

Tafeldruiven

 

0151010-001

Kiwibessen/mini-kiwi's (7)

Actinidia arguta

 

0151010-002

Schisandrabessen

Schisandra chinensis

0151020

Wijndruiven

 

0151020-001

Amoer-druif/Amur-druif

Vitis amurensis

 

0151020-002

Muscadinedruiven

Vitis rotundifolia

0152000

Aardbeien

 

0152000-001

Grote bosaardbei

Fragaria moschata

 

0152000-002

Bosaardbei

Fragaria vesca

0153020

Dauwbramen

 

0153020-001

Boysenbessen

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus /Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Loganbessen

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Olalliebessen

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Prachtframbozen

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Taybessen

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Japanse framboos

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Youngbessen

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Andere soorten en kruisingen van het geslacht Rubus, niet elders genoemd

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153030-001

Poolbramen

Rubus arcticus

 

0153030-002

Zwarte frambozen

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Koreaanse zwarte frambozen

Rubus coreanus

 

0153030-004

Koreaanse frambozen

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Nectarframbozen

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Japanse wijnbes

Rubus phoenicolasius

0154010

Blauwe bessen

 

0154010-001

Appelbessen (rood, paars en zwart)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Berendruiven

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Blauwe bosbessen

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Rijsbessen

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Zuurbessen

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Bessen van gele ribes

Ribes aureum

 

0154010-009

Blauwe honingbessen

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Huckleberry's/rode rijsbessen

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Jostabessen

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Amerikaans krentenboompje/junibessen

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Mirtebessen

Myrtus communis

 

0154010-014

Acrotriche depressa

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Rode bosbessen/vossenbessen

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Rode bosbessen/lingonbessen

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Bessen van salal/appeltjesblad

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Duindoornbessen

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Bessen van Europees krentenboompje

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Chileense guaves

Ugni molinae

 

0154010-021

Worcesterbessen

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Andere soorten en kruisingen van de geslachten Ribes en Vaccinium, niet elders genoemd

 

0154020

Veenbessen

 

0154020-001

Kruipbramen

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Kraaiheidebessen

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

Kunzea pomifera

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Patrijsbessen

Mitchella repens

 

0154020-008

Kleine veenbes/Europese veenbes

Vaccinium oxycoccus

0154080

Vlierbessen

 

0154080-001

Wasgagel/yang mei

Morella rubra

 

0154080-002

Buffelbessen

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Che-fruit

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Kruidvlierbessen

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Bessen van de Gelderse roos

Viburnum opulus

 

0154080-006

Meidoornbessen (eenstijlige meidoorn)

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Meidoornbessen (tweestijlige meidoorn)

Crataegus laevigata; syn.: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Phalsa

Grewia asiatica

 

0154080-009

Syzygium luehmannii

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Wilde lijsterbessen

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Bessen van elsbladig krentenboompje

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Olijfwilg/Russische olijf

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Peerlijsterbessen

Sorbus domestica

0161010

Dadels

 

0161010-001

Açaí-bessen

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Awarra's

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Doempalmvruchten

Hyphaene thebaica

0161030

Tafelolijven

 

0161030-001

Chinese zwarte olijven

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Chinese witte olijven

Canarium album

 

0161030-003

Woestijndadels

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumquats

 

0161040-001

Limequats

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

Marumi-kumquats

Fortunella japonica

 

0161040-003

Nagami-kumquats

Fortunella margarita

 

0161040-990

Andere soorten en kruisingen van het geslacht Fortunella, niet elders genoemd

 

0161050

Carambola's

 

0161050-001

Ambarella's/kedondongs

Spondias cytherea

 

0161050-002

Amlabessen

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Babaco's

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Bilimbi's/blimbings

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Cashewappelen

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Indiase jujubes

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Jaboticaba's

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Maleisische rozenappels/djamboe bol

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Maleisiche mombinpruimen

Spondias pinnata

 

0161050-010

Gandaria's

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Natalpruimen

Carissa macrocarpa; syn.: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Noni's

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Djamboe mawar/rozenappelen

Syzygium jambos

 

0161050-014

Rode mombinpruimen

Spondias purpurea

 

0161050-015

Santols

Sandoricum koetjape

0161070

Jambolans/ djamblangs

 

0161070-001

Acerola's

Malpighia glabra

 

0161070-002

Aardbeiboomvrucht

Arbutus unedo

 

0161070-003

Camu camu's

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Caranda's

Carissa carandas

 

0161070-005

Ikakopruimen

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Braziliaanse kers

Eugenia dombeyi; syn.: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Gele mombinpruimen

Spondias mombin

 

0161070-008

Djamboe semarang/Java-appelen

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Grosella's

Phyllanthus acidus; syn.: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Stranddruiven

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Surinaamse kers

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Djamboe ajer/waterappels

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Waterbessen

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Waterperen

Syzygium guineense

0162020

Lychees

 

0162020-001

Longans

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Marula's

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Salaks

Salacca zalacca; syn.: Salacca edulis

 

0162020-004

Knippa's

Melicoccus bijugatus

0162030

Passievruchten/ maracuja's

 

0162030-001

Curuba's/bananenpassievruchten

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Reuzengranadilla's/markisa's

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Zoete granadilla's/zoete passievruchten

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Gatenplantvruchten

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Vruchten van de gevleugelde passiebloem

Passiflora alata

0162040

Woestijnvijgen/ cactusvruchten

 

0162040-001

Pitaya's/drakenvruchten

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Rode pitaya's

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Saguarovruchten

Carnegiea gigantea

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162060-001

Zwarte zapotes

Diospyros digyna

 

0162060-002

Groene zapotes

Pouteria viridis

 

0162060-003

Witte zapotes

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Canistels

Pouteria campechiana

0163010

Avocado's

 

0163010-001

Avocado's voor oliewinning

Persea americana

0163020

Bananen

 

0163020-001

Cavendish-bananen

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Dwergbananen/lady finger-bananen

Musa acuminata

 

0163020-005

Bakbananen

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papaja's

 

0163040-001

Aki's

Blighia sapida

 

0163040-002

Feijoa's/ananasguaves

Acca sellowiana; syn.: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Langsats/doekoes

Lansium domesticum

 

0163040-004

Mangosteens

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Naranjilla's/lulo's

Solanum quitoense

 

0163040-006

Pawpaws

Asimina triloba

 

0163040-007

Tamarillo's

Cyphomandra betacea; syn.: Solanum betaceum

0163060

Cherimoya's

 

0163060-001

Olifantsappelen

Limonia acidissima

 

0163060-002

Ilama's

Annona diversifolia

 

0163060-003

Mamey zapotes

Pouteria sapota

 

0163060-004

Genipapo's

Genipa americana

 

0163060-005

Kapulasans

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Ramboetans

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Sapodilla's

Manilkara zapota

 

0163060-008

Zoetzakken/suikerappelen

Annona squamosa

 

0163060-009

Custardappelen

Annona reticulata

0163070

Guaves

 

0163070-001

Braziliaanse guaves

Psidium guineense

 

0163070-002

Aardbeiguaves

Psidium cattleianum; syn.: Psidium littorale

 

0163070-003

Costa Rica-guaves

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

Guayabillo's

Psidium sartorianum

 

0163070-005

Coronilla's

Psidium acutangulum

0163090

Broodvruchten

 

0163090-001

Nangka's/jackfruit

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Andere soorten van het geslacht Artocarpus, niet elders genoemd

 

0200000

0211000

Subgroep

a)

aardappelen

 

0211000-001

Andigena

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Cassave/maniok

 

0212010-001

Tajer (paarse stengel)

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Canna/Indisch bloemriet

Canna indica; syn.: Canna edulis

 

0212010-003

Chayote

Sechium edule

 

0212010-004

Taro

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Eddo/eddoe

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Konjakwortels

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Tajer

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Yams

 

0212030-001

Amazone-yambonen

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Knollen van de Amerikaanse grondnoot

Apios americana

 

0212030-003

Andes-yambonen

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Mexicaanse yambonen/jicama's

Pachyrhizus erosus

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212040-001

Lotuswortel

Nelumbo nucifera

0213020

Wortels

 

0213020-001

Gekleurde wortelrassen

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Jonge worteltjes

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Mierikswortels

 

0213040-001

Paardenbloemwortels

Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Gentiaanwortels

Gentiana lutea

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213050-001

Crosne

Stachys affinis

0213070

Wortelpeterselie

 

0213070-001

Grote engelwortel

Angelica archangelica

 

0213070-002

Wortels van de kleine bevernel

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Lavaswortels

Levisticum officinale

 

0213070-004

Brandnetelwortels

Urtica dioica

 

0213070-005

Andere soorten van het geslacht Urtica, niet elders genoemd

 

 

0213070-006

Knolkervel

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Radijzen

 

0213080-001

Zwarte rammenassen/winterradijzen

Raphanus sativus

 

0213080-002

Daikons

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Macawortels

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Kleine radijzen

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Aardamandelen/tijgernoten

Cyperus esculentus

0213090

Schorseneren

 

0213090-001

Klitwortel

Arctium lappa

 

0213090-002

Wortels van het rapunzelklokje

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Zwarte schorseneren

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Suikerwortel

Sium sisarum

 

0213090-005

Spaanse schorseneren

Scolymus hispanicus

0213110

Rapen

 

0213110-001

Sareptamosterd

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Knoflook

 

0220010-001

Siberische knoflook

Allium obliquum

0220020

Uien

 

0220020-001

„Cipollotto Nocerino PDO”

Allium cepa Groep gewone uien

 

0220020-002

Pareluitjes

Allium ampeloprasum ampeloprasum Groep preien; syn.: Allium porrum

 

0220020-003

Rakkyo

Allium chinense

 

0220020-004

Zilveruitjes/inmaakuitjes

Allium cepa Groep gewone uien

0220030

Sjalotten

 

0220030-001

Franse grijze sjalotten

Allium oschaninii

 

0220030-002

Perzische sjalotten

Allium stipitatum

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220040-001

Sint-jansuien

Allium ×proliferum; syn.: Allium cepa var. proliferum

0231010

Tomaten

 

0231010-001

Echte lampionplant/jodenkersen

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Goudbessen/Kaapse kruisbessen

Physalis peruviana

 

0231010-003

Kerstomaten

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Kleine Kaapse kruisbessen

Physalis grisea; syn.: Physalis edulis

 

0231010-005

Gojibessen/wolfsbessen

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Lycheetomaten

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Peertomaten

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Tomatillo's/Mexicaanse aardkersen

Physalis philadelphica

0231020

Paprika's

 

0231020-001

Chilipepers

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Aubergines

 

0231030-001

Antroewa's

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Ethiopische aubergines

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Pepino's

Solanum muricatum

 

0231030-004

Harige nachtschade/bittertomaten

Solanum incanum

 

0231030-005

Thaise aubergines/erwtaubergines

Solanum torvum

0232010

Komkommers

 

0232010-001

Armeense komkommers

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Dosakai-komkommers

Cucumis sativus

0232020

Augurken

 

0232020-001

Surinaamse wilde augurken/Burr-augurken

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Courgettes

 

0232030-001

Vleugelkomkommers/hoekige luffa's/teroi

Luffa acutangula

 

0232030-002

Lauki's

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Chayote's

Sechium edule

 

0232030-004

Tindola's/papasans

Coccinia grandis

 

0232030-005

Parwals

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Padwals

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Sopropo's/bittere meloenen/balsemperen

Momordica charantia

 

0232030-008

Zomerpompoenen/courgettes/patissons/marrows

Cucurbita pepo

0233010

Meloenen

 

0233010-001

Kiwano's/gehoornde meloenen

Cucumis metuliferus

0233020

Pompoenen

 

0233020-001

Muskaatpompoenen

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Waspompoenen

Benincasa hispida

 

0233020-003

Winterpompoenen/marrows (late rassen)

Cucurbita maxima

0234000

Subgroep

d)

suikermais

 

0234000-001

Babymais

Zea mays

0241010

Broccoli

 

0241010-001

Calabrese

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Chinese broccoli/kailan

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Choisum (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Bimi

Brassica rapa Groep broccoletto

0241020

Bloemkolen

 

0241020-001

Romanesco

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Sluitkolen

 

0242020-001

Spitskool

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Rode kool

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Savooiekool

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Wittekool

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243010-001

Tatsoi

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Amsoi/mosterdkool/sereptamosterd/Indische bruine mosterd

Brassica juncea

 

0243010-003

Komatsuna/mosterdspinazie

Brassica perviridis

 

0243010-004

Mizuna (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Paksoi

Brassica chinensis

 

0243010-006

Raapstelen (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Boerenkolen

 

0243020-001

Krulkool

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Mergkool

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Wandelstokkool

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Koolrabibladeren (11)

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Snijkool/snijmoes

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Tronchuda

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Veldsla

 

0251010-001

Italiaanse veldsla

Valerianella eriocarpa

0251020

Sla

 

0251020-001

IJsbergsla/lollo bionda/lollo rosso

Lactuca sativa Groep ijssla

 

0251020-002

Snijsla

Lactuca sativa Groep snijsla

 

0251020-003

Kropsla

Lactuca sativa Groep botersla

 

0251020-004

Romeinse sla/bindsla

Lactuca sativa Groep bindsla

0251030

Andijvie

 

0251030-001

Krulandijvie/frisée

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Molsla/paardenbloemsla

Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Puntarelle

Cichorium intybus

 

0251030-004

Radicchio/rode sla

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Groenlof

Cichorium intybus Groep groenlof

 

0251030-006

Wilde cichorei

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251040-001

Alfalfa/luzernekiemen

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Kiemen van Chinese bieslook/knoflookbieslook

Allium tuberosum

 

0251040-003

Broccolikiemen

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Daikonkiemen

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Gemberscheuten

Zingiber officinale

 

0251040-006

Taugé/mungboonkiemen

Vigna radiata

 

0251040-007

Erwtenkiemen en -scheuten

Pisum sativum

 

0251040-008

Raketsla-/rucolakiemen

Eruca sativa

 

0251040-009

Sojaboonkiemen

Glycine max

 

0251040-010

Zonnebloemkiemen en -scheuten

Helianthus annuus

 

0251040-011

Tarwegras/tarwescheuten

Triticum aestivum

 

0251040-990

Andere soorten die worden gebruikt voor de productie van kiemen of scheuten

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251060-001

Grote zandkool/wilde rucola

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251080-001

Snijbiet

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Andijvie

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Amsoi/mosterdkool/sereptamosterd/Indische bruine mosterd

Brassica juncea

 

0251080-004

Sla

Lactuca sativa

 

0251080-005

Spinazie

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Andere soorten die in het babyleafstadium worden geoogst

 

0252010

Spinazie

 

0252010-001

Amarant/Chinese spinazie/pak-khom

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Bitterblad/bitawiri

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Vernonia

Vernonia spp.

 

0252010-008

Bladeren van de zwartogenboon

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Cassavebladeren

Manihot esculenta

 

0252010-010

Bladeren van de gekroonde ganzenbloem/tong ho

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Nieuw-Zeelandse spinazie

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Tuinmelde

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Bladeren van de bataat/zoete aardappel

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Tajerbladeren

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Postelein

 

0252020-001

Agretti/monniksbaard

Salsola soda

 

0252020-002

Zeekraal

Salicornia europea

 

0252020-003

Zeevenkel

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Zulte/zeeaster

Aster tripolium

 

0252020-005

Lamsoor

Limonium vulgare

 

0252020-006

Winterpostelein

Montia perfoliata

0252030

Snijbiet

 

0252030-001

Snijbiet/bietenbladeren

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Snijbiet/warmoes

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Subgroep

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

 

0253000-001

Jong acaciablad/cha-om

Acacia pennata

 

0253000-002

Malabarspinazie

Basella alba

0254000

Subgroep

d)

waterkers

 

0254000-001

Dagoebladeren/waterspinazie

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Semanggi

Marsilea crenata

 

0254000-003

Watermimosa's

Neptunia oleracea

0255000

Subgroep

e)

witlof/witloof/Brussels lof

 

0255000-001

Molsla/paardenbloembladeren (getrokken)

Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum officinale

0256020

Bieslook

 

0256020-001

Chinese bieslook/knoflookbieslook

Allium tuberosum

 

0256020-002

Daslook

Allium ursinum

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256030-001

Grote engelwortel (bladeren en stengels)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Grote pimpernel

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Karwijbladeren

Carum carvii

 

0256030-004

Korianderbladeren

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Bladeren van culantro/Mexicaanse koriander/walangan

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Dillebladeren

Anethum graveolens

 

0256030-007

Venkelbladeren

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Fenegriekbladeren

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Wijnruitbladeren

Ruta graveolens

 

0256030-010

Lavasbladeren

Levisticum officinale

 

0256030-011

Grote bevernel

Pimpinella major

 

0256030-012

Kleine pimpernel

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Zuring

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; syn.: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Roomse kervel

Myrrhis odorata

0256040

Peterselie

 

0256040-001

Bladeren van wortelpeterselie

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Salie

 

0256050-001

Bernagie

Borago officinalis

 

0256050-002

Kerrieplant

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Griekse salie

Salvia fruticosa; syn.: Salvia triloba

 

0256050-004

Mexicaanse salie

Salvia leucantha

 

0256050-990

Andere soorten en kruisingen van het geslacht Salvia, niet elders genoemd

 

0256060

Rozemarijn

 

0256060-001

Heiligenkruid

Santolina rosmarinifolia; syn.: Santolina virens

0256070

Tijm

 

0256070-001

Kleine tijm

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Potmarjolein

Origanum onites

 

0256070-003

Afrikaans citroenkruid

Micromeria biflora; syn.: Satureja biflora

 

0256070-004

Citroentijm

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

Marjolein

Origanum majorana; syn.: Majorana hortensis

 

0256070-006

Spaanse marjolein

Thymus mastichina

 

0256070-007

Oregano

Origanum vulgare

 

0256070-008

Bonenkruid

Satureja hortensis

 

0256070-009

Syrische oregano/Syrische hysop/za'atar

Origanum syriacum

 

0256070-010

Winterbonenkruid/bergbonenkruid

Satureja montana

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256080-001

Witte munt

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Aziatische waternavel

Centella asiatica

 

0256080-003

Citroenmunt/bergamotmunt

Mentha ×piperita nm. citrata

 

0256080-004

Corsicaanse munt

Mentha requienii

 

0256080-005

Courgette (eetbare bloemen)

Cucurbita pepo Groep courgettes

 

0256080-006

Gembermunt

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Griekse basilicum

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Harige basilicum

Ocimum americanum

 

0256080-009

Heilige basilicum

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Citroenmelisse

Melissa officinalis

 

0256080-011

Citroenbasilicum

Ocimum ×citriodorum

 

0256080-012

Bergsteentijm

Calamintha nepeta; syn.: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Doku-dami/Houttuynia

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Afrikaantje (eetbare bloemen)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Andere soorten van het geslacht Tagetes, niet elders genoemd

 

 

0256080-017

Oost-Indische kers (bladeren en eetbare bloemen)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Polei

Mentha pulegium

 

0256080-020

Pepermunt

Mentha ×piperita

 

0256080-021

Goudsbloem (eetbare bloemen)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Limnophila aromatica/phak ka yaeng

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Groene munt

Mentha spicata; syn.: Mentha viridis

 

0256080-024

Thaise basilicum

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Vietnamese koriander

Persicaria odorata

 

0256080-026

Watermunt

Mentha aquatica

 

0256080-990

Andere eetbare bloemen

 

 

0256080-991

Andere soorten en kruisingen van het geslacht Mentha, niet elders genoemd

 

0256090

Laurierblad

 

0256090-001

Kerriebladeren

Murraya koeningii; syn.: Bergera koenigi

 

0256090-002

Mauritius-papedabladeren/djeroek poeroet/kafferlimoenbladeren

Citrus hystrix

 

0256090-003

Senna siamea/khilek

Senna siamea

 

0256090-004

Wildebetelbladeren/wildepeperbladeren

Piper sarmentosum

0256100

Dragon

 

0256100-001

Azteeks zoetkruid/honingverbena

Lippia dulcis; syn.: Phyla dulcis

 

0256100-002

Welriekende ganzenvoet

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Hysop

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Citroengras

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Mexicaanse oregano

Lippia graveolens

 

0256100-006

Brandnetel

Urtica dioica

 

0256100-007

Andere soorten van het geslacht Urtica, niet elders genoemd

 

 

0256100-008

Russische dragon

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Stevia/honingkruid

Stevia rebaudiana

0260010

Bonen (met peul)

 

0260010-001

Azukibonen

Vigna angularis

 

0260010-002

Zwartogenbonen

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Tuinbonen/labbonen/paardenbonen

Vicia faba (alle subspp. en var.)

 

0260010-004

Kievitsbonen/witte bonen/flageoletten/sperziebonen/prinsessenbonen/snijbonen/slabonen

Phaseolus vulgaris (alle subspp. en var.)

 

0260010-005

Erve/linzenwikke

Vicia ervilia; syn.: Ervum ervilia

 

0260010-006

Guarbonen

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Zwaardbonen

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Lablabbonen/simbonen

Lablab purpureus

 

0260010-009

Limabonen/boterbonen

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Monantha-wikke

Vicia monanthos

 

0260010-011

Mungbonen

Vigna radiata

 

0260010-012

Rijstbonen

Vigna umbellata

 

0260010-013

Pronkbonen

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Sojabonen/edamame

Glycine max

 

0260010-015

Petéhbonen

Parkia speciosa

 

0260010-016

Voederwikke

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Kousenband

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260020-001

Onder codenummers 0260010-xxx vermelde soorten, zonder peul

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260030-001

Asperge-erwten

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Reukerwten/lathyruserwten

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Kekererwten/kikkererwten

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Doperwten/groene erwten/peultjes/suikererwten/spliterwten

Pisum sativum (alle subspp. en var.)

 

0260030-005

Moringa

Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Duivenerwten/wandoe

Cajanus cajan

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260040-001

Onder codenummers 0260030-xxx vermelde soorten, zonder peul

 

0260050

Linzen

 

0260050-001

Lupinen/lupinebonen

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Asperges

 

0270010-001

Hopscheuten

Humulus lupulus

0270020

Kardoenen

 

0270020-001

Bernagiestengels

Borago officinalis

0270050

Artisjokken

 

0270050-001

Bananenbloemen

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

kruisingen Musa acuminata x Musa balbisiana

0270060

Preien

 

0270060-001

Kurrat

Allium kurrat; syn.: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280010-001

Champignons

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Builenbrand

Ustilago maydis

 

0280010-003

Fluweelpootjes/enokitake

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Fusarium venenatum

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Gewone anijschampignons/akkerchampignons

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Judasoren

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Nameko/bundelzwam

Pholiota nameko

 

0280010-008

Oesterzwammen

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Tropische beurszwam/rijst-stro-paddenstoel

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Pruikzwammen

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Shiitake

Lentinula edodes

 

0280010-012

Shimeji/beukenzwammen

Hypsizygus tessulatus; syn.: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Hakumokuji/wilde trilzwammen

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Paarse schijnridderzwammen

Clytocibe nuda; syn.: Lepista nuda

 

0280010-990

Andere gekweekte paddenstoelen

 

 

0280010-991

Andere soorten van het geslacht Pleurotus, niet elders genoemd

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280020-001

Eekhoorntjesbrood/porcini

Boletus edulis

 

0280020-002

Cantharellen

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Gele stekelzwammen

Hydnum repandum

 

0280020-004

Doodstrompet/hoorn van overvloed

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Morieljes

Morchella spp.

 

0280020-006

Zwarte truffels

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Witte truffels

Tuber magnatum

 

0280020-008

Voorjaarspronkridder

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Weidekringzwammen

Marasmius oreades

 

0280020-010

Zomertruffels

Tuber aestivum; syn.: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Andere wilde paddenstoelen

 

 

0280020-991

Andere soorten van het geslacht Tuber, niet elders genoemd

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0280990-001

IJslands mos

Cetraria islandica

 

0280990-990

Andere mossen en korstmossen

 

0290000

Groep

algen en prokaryote organismen

 

0290000-001

Iers mos

Chondrus crispus

 

0290000-002

Kombu

Saccharina japonica

 

0290000-003

Spirulina

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

Andere algen

 

 

0290000-991

Andere prokaryote organismen

 

0300000

0300010

Bonen

 

0300010-001

Onder codenummers 0260010-xxx vermelde soorten, gedroogde zaden

 

0300030

Erwten

 

0300030-001

Onder codenummers 0260030-xxx vermelde soorten, gedroogde zaden

 

0400000

0401060

Koolzaad

 

0401060-001

Radijszaad

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Raapzaad

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Sojabonen

 

0401070-001

Moringazaad

Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma

0401100

Pompoenzaad

 

0401100-001

Watermeloenzaad

Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Andere zaden van soorten van de familie Cucurbitaceae, niet elders genoemd

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401110-001

Mariadistelzaad

Silybum marianum

 

0401110-002

Nigerzaad

Guizotia abyssinica

0401120

Bernagiezaad

 

0401120-001

Ruw parelzaad

Buglossoides arvensis; syn.: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Teunisbloemzaad

Oenothera biennis

 

0401120-003

Judaspenningzaad

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Perillazaad

Perilla frutescens

 

0401120-006

Slangenkruidzaad

Echium plantagineum

0401150

Wonderbonen

 

0401150-001

Druivenpitten

Vitis vinifera

 

0401150-002

Duindoornzaad

Hippophae rhamnoides

0402020

Palmpitten

 

0402020-001

Argannoten

Argania spinosa

 

0402020-002

Babassunoten

Attalea speciosa; syn.: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Jojobanoten

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Shea-noten/karité-noten

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500020-001

Amarant/kiwicha

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

Canihua

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Quinoa

Chenopodium quinoa

0500030

Mais

 

0500030-001

Flintmais

Zea mays var. indurata

0500040

Gierst/ pluimgierst

 

0500040-001

Zwarte fonio

Digitaria iburua

 

0500040-002

Kanariezaad

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Vingergierst

Eleusine coracana subsp. coracana

 

0500040-004

Trosgierst

Setaria italica

 

0500040-005

Jobstranen

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

Kutkigierst

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Parelgierst

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Teff

Eragrostis tef

 

0500040-009

Witte fonio

Digitaria exilis

0500060

Rijst

 

0500060-001

Afrikaanse rijst

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Kruising Nerica®

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

Wilde rijst

Zizania aquatica

0500080

Sorghum

 

0500080-001

Kafferkoren/durra

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Soedangras

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Andere soorten van het geslacht Sorghum, niet elders genoemd

 

0500090

Tarwe

 

0500090-001

Harde tarwe/durumtarwe

Triticum turgidum subsp. durum; syn.: Triticum durum

 

0500090-002

Eenkoorn

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Emmertarwe/emmer/tweekoorn

Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn.: Triticum dicoccum

 

0500090-004

Khorasantarwe

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Spelt

Triticum aestivum subsp. spelta; syn.: Triticum spelta

 

0500090-006

Triticale

×Triticosecale

 

0500090-990

Andere soorten van het geslacht Triticum, niet elders genoemd

 

0600000

0631030

Roos

 

0631030-001

Amandel

Amygdalus communis; syn.: Prunus dulcis

 

0631030-002

Bergamotplant

Monarda didyma

 

0631030-003

Bittersinaasappel/bittere oranjeappel/pomerans

Citrus aurantium

 

0631030-004

Robinia/valse acacia

Robinia pseudoacacia

 

0631030-005

Rozenkransje

Antennaria dioica

 

0631030-006

Chrysant

Chrysanthemum morifolium

 

0631030-007

Kaneel

Cinnamomum spp.

 

0631030-008

Scharlei/muskaatsalie

Salvia sclarea

 

0631030-009

Korenbloem

Centaurea cyanus

 

0631030-010

Gulden sleutelbloem

Primula veris

 

0631030-011

Madeliefje

Bellis perennis

 

0631030-012

Verfbrem

Genista tinctoria

 

0631030-013

Vlier

Sambucus nigra

 

0631030-014

Grote klaproos

Papaver rhoeas

 

0631030-015

Koningskaars

Verbascum thapsus

 

0631030-016

Meidoorn

Crataegus spp.

 

0631030-017

Struikhei

Calluna vulgaris

 

0631030-018

Stokroos

Alcea rosea; syn.: Althaea rosea

 

0631030-019

Witte paardenkastanje

Aesculus hippocastanum

 

0631030-020

Wilde ridderspoor

Consolida regalis; syn.: Delphinium consolida

 

0631030-021

Lavendel

Lavandula angustifolia; syn.: Lavandula officinalis

 

0631030-022

Groot kaasjeskruid

Malva sylvestris

 

0631030-023

Moerasspirea

Filipendula ulmaria

 

0631030-024

Toorts

Verbascum spp.

 

0631030-025

Sinaasappel

Citrus sinensis

 

0631030-026

Boerenpioen

Paeonia officinalis

 

0631030-027

Rode klaver

Trifolium pratense

 

0631030-028

Heilige lotus

Nelumbo nucifera

 

0631030-029

Saffloer

Carthamus tinctorius

 

0631030-030

Strobloem

Helichrysum arenarium

 

0631030-031

Sint-janskruid

Hypericum perforatum

 

0631030-032

Zonnebloem

Helianthus annuus

 

0631030-033

Osmanthus

Osmanthus fragrans

 

0631030-034

Maarts viooltje

Viola odorata

 

0631030-035

Witte dovenetel

Lamium album

 

0631030-036

Duizendblad

Achillea millefolium

 

0631030-037

Ylang-ylang/Cananga

Cananga odorata

0632010

Aardbei

 

0632010-001

Absintalsem

Artemisia absinthium

 

0632010-002

Agrimonie

Agrimonia eupatoria

 

0632010-003

Alfalfa/luzerne

Medicago sativa

 

0632010-004

Aloë (gelachtig sap uit de bladeren)

Aloë barbadensis; syn.: Aloë vera

 

0632010-005

Alpenvrouwenmantel

Alchemilla alpina

 

0632010-006

Berendruif

Arctostaphylos uva-ursi

 

0632010-007

Blauwe bosbes

Vaccinium myrtillus

 

0632010-008

Berk

Betula pendula

 

0632010-009

Bittersinaasappel/bittere oranjeappel/pomerans

Citrus aurantium

 

0632010-010

Braam

Rubus sect. Rubus

 

0632010-011

Boldo

Peumus boldus

 

0632010-012

Buchu/bucco

Barosma betulina; syn.: Agathosma betulina

 

0632010-013

Boekweit

Fagopyrum esculentum

 

0632010-014

Wild kattenkruid

Nepeta cataria

 

0632010-015

Duizendguldenkruid

Centaurium erythraea

 

0632010-016

Swertia chirata

Swertia chirata

 

0632010-017

Scharlei/muskaatsalie

Salvia sclarea

 

0632010-018

Wolfkslauw

Lycopodium clavatum

 

0632010-019

Mannetjesereprijs

Veronica officinalis

 

0632010-020

IJzerhard/verbena

Verbena officinalis

 

0632010-021

Korenbloem

Centaurea cyanus

 

0632010-022

Vossenbes/rode bosbes

Vaccinium vitis-idaea

 

0632010-023

Aalbes (rood, wit en zwart)

Ribes nigrum

 

0632010-024

Ribes rubrum

 

0632010-025

Damiana

Turnera diffusa

 

0632010-026

Bleekgele hennepnetel

Galeopsis segetum

 

0632010-027

Echinacea

Echinacea angustifolia

 

0632010-028

Echinacea pallida

 

0632010-029

Echinacea purpurea

 

0632010-030

Vlier

Sambucus nigra

 

0632010-031

Eucalyptus

Eucalyptus globulus

 

0632010-032

Ogentroost

Euphrasia officinalis

 

0632010-033

Heermoes

Equisetum arvense

 

0632010-034

Duivenkervel

Fumaria officinalis

 

0632010-035

Geitenruit/galega

Galega officinalis

 

0632010-036

Rozenwortel

Rhodiola rosea

 

0632010-037

Guldenroede

Solidago virgaurea

 

0632010-038

Hondsdraf

Glechoma hederacea

 

0632010-039

Gymnema

Gymnema sylvestre

 

0632010-040

Behaard breukkruid

Herniaria hirsuta

 

0632010-041

Meidoorn

Crataegus spp.

 

0632010-042

Hazelnoot

Corylus avellana

 

0632010-043

Driekleurig viooltje

Viola tricolor

 

0632010-044

Struikhei

Calluna vulgaris

 

0632010-045

Hennep

Cannabis sativa subsp. sativa

 

0632010-046

Cannabis sativa subsp. spontanea

 

0632010-047

Geel nagelkruid

Geum urbanum

 

0632010-048

Gezegende distel

Cnicus benedictus

 

0632010-049

Malrove

Marrubium vulgare

 

0632010-050

Witte paardenkastanje

Aesculus hippocastanum

 

0632010-051

Sideritis/IJzerkruid

Sideritis spp.

 

0632010-052

Jiaogulan

Gynostemma pentaphyllum

 

0632010-053

Varkensgras

Polygonum aviculare

 

0632010-054

Vrouwenmantel

Alchemilla vulgaris

 

0632010-055

Citroenmirte

Backhousia citriodora

 

0632010-056

Citroenverbena

Lippia triphylla; syn.: Lippia citriodora

 

0632010-057

Lindebloesem

Tilia cordata

 

0632010-058

Tilia platyphyllos

 

0632010-059

Tilia tomentosa; syn.: Tilia argentea

 

0632010-060

Groot kaasjeskruid

Malva sylvestris

 

0632010-061

Heemst

Althaea officinalis

 

0632010-062

Moerasspirea

Filipendula ulmaria

 

0632010-063

Maretak

Viscum album

 

0632010-064

Turkse drakenkop

Dracocephalum moldavica

 

0632010-065

Bijvoet

Artemisia vulgaris

 

0632010-066

Moerbei (wit en zwart)

Morus alba

 

0632010-067

Morus nigra

 

0632010-068

Toorts

Verbascum spp.

 

0632010-069

Fijnspar

Picea abies

 

0632010-070

Haver

Avena sativa

 

0632010-071

Olijf

Olea europaea

 

0632010-072

Papaja

Carica papaya

 

0632010-073

Passiebloem

Passiflora incarnata

 

0632010-074

Grote weegbree

Plantago major

 

0632010-075

Framboos (geel en rood)

Rubus idaeus

 

0632010-076

Rode klaver

Trifolium pratense

 

0632010-077

Smalle weegbree

Plantago lanceolata

 

0632010-078

Cistus

Cistus incanus; syn.: Cistus creticus; syn.: Cistus villosus

 

0632010-079

Romeinse alant

Artemisia pontica

 

0632010-080

Herderstasje

Capsella bursa-pastoris

 

0632010-081

Zilverschoon

Potentilla anserina

 

0632010-082

Kaal breukkruid

Herniaria glabra

 

0632010-083

Citroenkruid

Artemisia abrotanum

 

0632010-084

Sint-janskruid

Hypericum perforatum

 

0632010-085

Chinese framboos

Rubus chingii var. suavissimus; syn.: Rubus suavissimus

 

0632010-086

Zoete sinaasappel

Citrus sinensis

 

0632010-087

Zevengetijdenklaver

Trigonella caerulea; syn.: Trigonella coerulea

 

0632010-088

Lievevrouwenbedstro

Galium odoratum

 

0632010-089

Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare

 

0632010-090

Theeboom

Melaleuca alternifolia

 

0632010-091

Vlasbekje

Linaria vulgaris

 

0632010-092

Walnoot

Juglans nigra

 

0632010-093

Juglans regia

 

0632010-094

Witte dovenetel

Lamium album

 

0632010-095

Gewone engelwortel

Angelica sylvestris

 

0632010-096

Bosaardbei

Fragaria vesca

 

0632010-097

Wilgenroosje

Epilobium angustifolium; syn.: Chamaenerium angustifolium

 

0632010-098

Amerikaanse toverhazelaar

Hamamelis virginiana

 

0632010-099

Betonie/koortskruid

Stachys officinalis; syn.: Betonica officinalis

 

0632010-100

Duizendblad

Achillea millefolium

 

0632010-101

Geel walstro

Galium verum

 

0632010-102

Citroengele honingklaver/akkerhoningklaver

Melilotus officinalis

0632020

Rooibos

 

0632020-001

Honingbos

Cyclopia genistoides

 

0632020-002

Cyclopia intermedia

 

0632020-003

Cyclopia sessiflora

 

0632020-004

Cyclopia subternata

0632030

Maté

 

0632030-001

Ginkgo

Ginkgo biloba

 

0632030-002

Noni

Morinda citrifolia

0633010

Valeriaan

 

0633010-001

Amerikaanse blauwe lis

Iris versicolor

 

0633010-002

Kalmoes

Acorus calamus

 

0633010-003

Kweek

Elymus repens; syn.: Agropyron repens

 

0633010-004

Gulden sleutelbloem

Primula veris

 

0633010-005

Echinacea

Echinacea angustifolia

 

0633010-006

Echinacea pallida

 

0633010-007

Echinacea purpurea

 

0633010-008

Griekse alant

Inula helenium

 

0633010-009

Welriekende sumak

Rhus aromatica

 

0633010-010

Rozewortel

Rhodiola rosea

 

0633010-011

Geel nagelkruid

Geum urbanum

 

0633010-012

Heemst

Althaea officinalis

 

0633010-013

Mexicaanse valeriaan

Valeriana edulis subsp. procera; syn.: Valeriana procera

 

0633010-014

Grote bevernel

Pimpinella major

 

0633010-015

Ratanhia

Krameria lappacea; syn.: Krameria triandra

 

0633010-016

Sarsaparilla

Smilax spp.

 

0633010-017

Senega

Polygala senega

 

0633010-018

Tormentil

Potentilla erecta

 

0633010-019

Gewone engelwortel

Angelica sylvestris

0633020

Ginseng

 

0633020-001

Siberische ginseng

Eleutherococcus senticosus; syn.: Acanthopanax senticosus

0639000

Subgroep

d)

alle andere delen van de plant

 

0639000-001

Psyllium (zaden, vezels)

Plantago ovata

 

0639000-002

Kamille (zaden)

Matricaria recutita; syn.: Matricaria chamomilla

 

0639000-003

Kersen (zoet) (steeltjes)

Cerasus avium; syn.: Prunus avium

 

0639000-004

Kina (bast)

Chinchona calisaya

 

0639000-005

Cinchona pubescens; syn.: Cinchona succirubra

 

0639000-006

Cacao (doppen)

Theobroma cacao

 

0639000-007

Condurango (bast)

Marsdenia cundurango

 

0639000-008

Bergden (scheuten)

Pinus mugo

 

0639000-009

Zilverspar (scheuten)

Abies spp.

 

0639000-010

Vlozaad (zaden)

Plantago afra; syn.: Plantago psylium

 

0639000-011

Welriekende sumak (bast)

Rhus aromatica

 

0639000-012

Guarana (zaden)

Paullinia cupana

 

0639000-013

Hibiscus (zaden)

Hibiscus sabdariffa

 

0639000-014

Witte paardenkastanje (zaden, bast)

Aesculus hippocastanum

 

0639000-015

Jeneverbes (bast, hout, scheuten)

Juniperus communis

 

0639000-016

Lapacho (bast)

Handroanthus impetiginosus; syn.: Tabebuia impetiginosa

 

0639000-017

Pokhout (bast, hout)

Guajacum officinale

 

0639000-018

Peterselie (vruchten)

Petroselinum crispum

 

0639000-019

Pijpcassia (vruchten)

Cassia fistula

 

0639000-020

Bitterhout (bast, hout)

Quassia amara

 

0639000-021

Rood sandelhout (bast, hout)

Pterocarpus santalinus

 

0639000-022

Zeepboom (bast)

Quillaja saponaria

 

0639000-023

Zure kers/morel (steeltjes)

Cerasus vulgaris; syn.: Prunus cerasus

 

0639000-024

Suikermais (stempels, stijlen)

Zea mays convar. saccharata

 

0639000-025

Gewone engelwortel (vruchten)

Angelica sylvestris

 

0639000-026

Amerikaanse toverhazelaar (bast)

Hamamelis virginiana

 

0639000-990

Andere kruidenthee van andere delen van de plant

 

0640000

Groep

Cacaobonen

 

0640000-001

Kolanoten

Cola acuminata

 

0640000-002

Cola nitida

0650000

Groep

Carob/johannesbrood

 

0650000-001

Jengkol/jering

Archidendron pauciflorum

0800000

0810020

Zwarte komijn

 

0810020-001

Zwarte komijn/nootmuskaatbloem

Nigella sativa

0810030

Selderij

 

0810030-001

Engelwortel

Angelica archangelica

 

0810030-002

Lavas

Levisticum officinale

0810040

Koriander

 

0810040-001

Culantro/Mexicaanse koriander/walangan

Eryngium foetidum

0810070

Venkel

 

0810070-001

Bittere venkel

Foeniculum vulgare var. vulgare

 

0810070-002

Zoete venkel

Foeniculum vulgare var. dulce

0810090

Nootmuskaat

 

0810090-001

Orleaan/annatto

Bixa orellana

 

0810090-002

Kemirinoot

Aleurites moluccana

 

0810090-003

Acaciazaad

Acacia spp.

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820020-001

Japanse peper

Zanthooxylum piperitum

 

0820020-002

Uzazi

Zanthoxylum tessmannii; syn.: Fagara tessmannii

0820030

Karwij

 

0820030-001

Ajowan

Trachyspermum ammi

0820040

Kardemom

 

0820040-001

Marjolein

Origanum majorana; syn.: Majorana hortensis

 

0820040-002

Steranijs

Illicium verum

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820060-001

Roze peper

Schinus terebinthifolius

 

0820060-002

Cubebepeper/staartpeper

Piper cubeba

 

0820060-003

Paradijskorrels

Aframomum melegueta

 

0820060-004

Lange peper

Piper longum

 

0820060-005

Peruaanse peper

Schinus molle

 

0820060-006

Sumak

Rhus coriaria

 

0820060-007

West-Afrikaanse peper

Piper guineense

0820070

Vanille

 

0820070-001

Tahiti-vanille

Vanilla tahitiensis

 

0820070-002

Tonkaboon

Dipteryx odorata

 

0820070-003

Guadeloupe-vanille

Vanilla pompona

0830010

Kaneel

 

0830010-001

Kassie

Cinnamomum burmannii

 

0830010-002

Cinnamomum cassia; syn.: Cinnamomum aromaticum

 

0830010-003

Cinnamomum loureirii

0840020

Gember

 

0840020-001

Temoe koentjie/vingerwortel

Boesenbergia rotunda

 

0840020-002

Kleine galanga

Alpinia officinarum

 

0840020-003

Kentjoer

Kaempferia galanga

 

0840020-004

Grote galanga/laos

Alpinia galanga

 

0840020-005

Wasabiwortels

Eutrema wasabi; syn.: Eutrema japonica

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

 

0840030-001

Duivelsdrek

Ferula assa-foetida

 

0840030-002

Temoe lawak

Curcuma zanthorrhiza; syn.: Curcuma xanthorrhiza

 

0840030-003

Zedoarwortel

Curcuma zedoaria

0850010

Kruidnagels

 

0850010-001

Kassieknoppen

Cinnamomum burmannii

 

0850010-002

Cinnamomum cassia; syn.: Cinnamomum aromaticum

 

0850010-003

Cinnamomum loureirii

0850020

Kappertjes

 

0850020-001

Zaadknoppen van de Oost-Indische kers

Tropaeolum majus

 

0850020-002

Tropaeolum minus

0900000

0900020

Suikerriet

 

0900020-001

Agavebladeren

Agave spp.

 

0900020-002

Stengels van zoete sorghum

Sorghum bicolor subsp. bicolor

0900030

Wortelcichorei

 

0900030-001

Wortels van de gewone eikvaren

Polypodium vulgare

 

0900030-002

Yaconwortels

Smallanthus sonchifolius

0900990

Overige

 

0900990-001

Papierberk (sap van de stam)

Betula papyrifera

 

0900990-002

Pluimes/manna-es (sap van de stam)

Fraxinus ornus

 

0900990-003

Esdoorn (sap van de stam)

Acer spp.

 

0900990-004

Palmen (sap van de stam)

Jubaea chilensis

 

0900990-005

Phoenix canariensis

 

0900990-990

Andere suikergewassen

 

1000000

1011000

Subgroep

a)

varkens

 

1011000-001

Wilde zwijnen (gekweekt)

Sus scrofa ferus

1012000

Subgroep

b)

runderen

 

1012000-001

Bizons

Bison bison

 

1012000-002

Bantengs

Bos javanicus

 

1012000-003

Buffels

Bubalus arnee bubalis

 

1012000-004

Europese bizons/wisenten

Bison bonasus

 

1012000-005

Gaurs

Bos gaurus frontalis

 

1012000-006

Jaks (gedomesticeerd)

Poëphagus mutus grunniens

 

1012000-007

Zeboes

Bos taurus indicus

 

1012000-990

Kruisingen van de geslachten Bison, Bos, Bubalus en Poëphagus

 

1013000

Subgroep

c)

schapen

 

1013000-001

Europese moeflons (gekweekt)

Ovis aries musimon

1015000

Subgroep

e)

paardachtigen

 

1015000-001

Ezels

Equus africanus asinus

 

1015000-002

Muilezels

Equus caballus x Equus africanus asinus

 

1015000-003

Paarden

Equus caballus

 

1015000-004

Muildieren

Equus africanus asinus x Equus caballus

1016000

Subgroep

f)

pluimvee

 

1016000-001

Bobwhite/boomkwartels

Colinus virginianus

 

1016000-002

Kippen

Gallus gallus domesticus

 

1016000-003

Turkse tortel

Streptopelia decaocto

 

1016000-004

Eenden

Anas platyrhynchos

 

1016000-005

Ganzen

Anser anser

 

1016000-006

Groene pauwen

Pavo muticus

 

1016000-007

Parelhoenders

Numida meleagris

 

1016000-008

Japanse kwartels

Coturnix japonica

 

1016000-009

Muskuseenden

Cairina moschata

 

1016000-010

Knobbelzwanen

Cygnus olor

 

1016000-011

Patrijzen

De geslachten Alectoris en Perdix

 

1016000-012

Blauwe pauwen

Pavo cristatus

 

1016000-013

Fazanten

Phasianus colchicus

 

1016000-014

Duiven

Columba livia

 

1016000-015

Kwartels

Coturnix coturnix

 

1016000-016

Kalkoenen

Meleagris gallopavo

 

1016000-017

Zomertortel

Streptopelia turtur

 

1016000-990

Andere gekweekte vogels van de orde Anseriformes

 

 

1016000-991

Andere gekweekte vogels van de orde Columbiformes

 

 

1016000-992

Andere gekweekte vogels van de orde Galliformes

 

1017000

Subgroep

g)

andere gekweekte landdieren

 

1017000-001

Alpaca's

Vicugna pacos

 

1017000-002

Bactrische kamelen

Camelus ferus bactrianus

 

1017000-003

Capibara's

Hydrochoerus hydrochaeris

 

1017000-004

Oostelijke katoenstaarten/Floridakonijnen

Sylvilagus floridanus

 

1017000-005

Dromedarissen

Camelus dromedarius

 

1017000-006

Elandantilopen

Taurotragus oryx

 

1017000-007

Elanden

Alces alces

 

1017000-008

Emoes

Dromaius novaehollandiae

 

1017000-009

Damherten

Dama dama

 

1017000-010

Huiscavia's

Cavia aperea porcellus

 

1017000-011

Hazen (gekweekt)

Lepus europaeus

 

1017000-012

Lama's

Lama glama

 

1017000-013

Nandoes

Rhea americana

 

1017000-014

Struisvogels

Struthio camelus

 

1017000-015

Halsbandpekari

Tayassu tajacu

 

1017000-016

Konijnen

Oryctolagus cuniculus

 

1017000-017

Edelherten

Cervus elaphus

 

1017000-018

Rendieren

Rangifer tarandus

 

1017000-019

Reeën

Capreolus capreolus

 

1017000-990

Andere gekweekte landdieren

 

1020010

Melk. Runderen

 

1020010-001

Onder codenummers 1012000-xxx vermelde soorten

 

1020020

Melk. Schapen

 

1020020-001

Onder codenummers 1013000-xxx vermelde soorten

 

1020040

Melk. Paarden

 

1020040-001

Onder codenummers 1015000-xxx vermelde soorten

 

1020990

Melk. Overige

 

1020990-001

Bactrische kamelen

Camelus ferus bactrianus

 

1020990-002

Dromedarissen

Camelus dromedarius

 

1020990-003

Elanden

Alces alces

 

1020990-004

Rendieren

Rangifer tarandus

 

1020990-990

Andere melkproducerende dieren

 

1030990

Vogeleieren. Overige

 

1030990-001

Emoes

Dromaius novaehollandiae

 

1030990-002

Nandoes

Rhea americana

 

1030990-003

Struisvogels

Struthio camelus

 

1030990-990

Andere eierproducerende vogels

 

1040000

Groep

Honing en andere producten van de bijenteelt

 

1040000-001

Pollen (resten van plantenstuifmeel)

n.v.t.

 

1040000-002

Koninginnengelei

n.v.t.

1050000

Groep

Amfibieën en reptielen

 

1050000-001

Krokodillen

Crocodilia spp.

 

1050000-002

Kikkerbillen

Rana spp.

 

1050000-003

Slangen

onderorde Serpentes

 

1050000-004

Schildpadden

orde Chelonia

 

1050000-990

Andere amfibieën en reptielen

 

 

1050000-991

Andere kikkerbillen van kikkers die niet behoren tot het geslacht Rana

 

1060000

Groep

Ongewervelde landdieren

 

1060000-001

Regenwormen

 

 

1060000-002

Insecten

 

 

1060000-003

Slakken

Helix spp.

 

1060000-990

Andere ongewervelde landdieren

 

 

1060000-991

Andere eetbare slakken die niet behoren tot het geslacht Helix

 

1070000

Groep

In het wild levende gewervelde landdieren

 

1070000-001

Gevederd wild

 

 

1070000-002

Harig wild

 

 

1070000-003

Kangoeroes

Macropus spp.

n.v.t.:

niet van toepassing.


(1)  MRL's zijn niet van toepassing op producten of delen van het product die uitsluitend worden gebruikt als ingrediënten voor diervoeding, totdat afzonderlijke MRL's van toepassing zijn.

(2)  Het woord „Overige” omvat alle producten die niet uitdrukkelijk worden genoemd onder de andere codes van dezelfde groep of subgroep in de kolom „Voornaamste product van de groep of subgroep” van deel A en „Andere producten waarvoor dezelfde MRL's gelden” van deel B.

(3)  In alle gevallen worden de MRL-waarden uitgedrukt als mg/kg rauwe melk. Wanneer bij de residudefinitie de letter F (voor vetoplosbaar) is aangegeven, is de MRL gebaseerd op rauwe koemelk met een vetgehalte van 4 gewichtspercenten. Voor rauwe melk van andere soorten moet de MRL-waarde proportioneel worden aangepast overeenkomstig het vetgehalte van de rauwe melk van die soort.

(4)  In alle gevallen worden de MRL-waarden uitgedrukt als mg/kg eieren. Wanneer bij de residudefinitie de letter F (voor vetoplosbaar) is aangegeven, is de MRL gebaseerd op kippeneieren met een vetgehalte van 10 gewichtspercenten. Voor eieren van andere soorten moet de MRL-waarde proportioneel worden aangepast overeenkomstig het vetgehalte van de eieren van die soort, als het vetgehalte hoger is dan 10 gewichtspercenten.

(5)  Er gelden geen MRL's totdat de afzonderlijke producten binnen de categorie zijn vastgesteld en in de lijst zijn opgenomen.

(6)  MRL's zijn niet van toepassing op producten of delen van het product die uitsluitend worden gebruikt als ingrediënten voor diervoeding, totdat afzonderlijke MRL's van toepassing zijn.

(7)  MRL's voor 0154070 Azaroles/Middellandse Zeemispels uit deel A zijn tot 1 januari 2017 nog steeds van toepassing op kiwibessen/mini-kiwi's.

(8)  MRL's voor 0243010 Chinese kool/petsai uit deel A zijn tot 1 januari 2017 nog steeds van toepassing op choisum.

(9)  MRL's voor 0251080 Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten) uit deel A zijn tot 1 januari 2017 nog steeds van toepassing op mizuna.

(10)  MRL's voor 0251080 Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten) uit deel A zijn tot 1 januari 2017 nog steeds van toepassing op raapstelen.

(11)  Voor koolrabibladeren gelden MRL's met ingang van 1 januari 2017.”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving