Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.14-1

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 777/2013 van de Commissie van 12 augustus 2013 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleïnehydrazide, mepanipyrim, metconazool, prosulfocarb en tepraloxydim in of op bepaalde producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 221 van 17 augustus 2013 )

Bladzijde 19, bijlage, punt 1, onder b), inleidende zin:

in plaats van:

„b)

De volgende kolommen voor clodinafop, clomazone,, metconazool, prosulfocarb en tepraloxydim worden toegevoegd:”,

te lezen:

„b)

De volgende kolommen voor clodinafop, clomazone, diuron, metconazool, prosulfocarb en tepraloxydim worden toegevoegd:”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving