Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.11-1

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 500/2013 van de Commissie van 30 mei 2013 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 251-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans stammen BV 14940 en DSM 14941, cyproconazool, difenoconazool, dithiocarbamaten, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool in of op bepaalde producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 151 van 4 juni 2013 )

Bladzijde 1, titel:

in plaats van:

„… tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 251-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans stammen BV 14940 en DSM 14941, cyproconazool, difenoconazool, dithiocarbamaten, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad en tetraconazool in of op bepaalde producten”,

te lezen:

„… tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus stam BV-0001, azoxystrobin, clothianidin, fenpyrazamine, heptamaloxyloglucan, metrafenon, Paecilomyces lilacinus stam 251, propiconazool, quizalofop-P, spiromesifen, tebuconazool, thiamethoxam en courgettegeelmozaïekvirus — zwakke stam in of op bepaalde producten”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving