Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

Nieuws

09 aug

Nieuw: voederwaardering voor gras-klaverkuilen en raapzaadstro

Op basis van verteringsonderzoek heeft het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) voor herkauwers een energie- en eiwitwaardering opgesteld voor gras-rode-klaverkuil en gras-witte-klaverkuil. Toepassing van deze voerderwaarden blijft echter lastig omdat het klaveraandeel van een kuil in de praktijk moeilijk is in te schatten.

Download hier het volledig artikel

11 apr

CVB Veevoedertabel 2016 met veevoedergrondstoffen grondig geactualiseerd

De chemische samenstelling en voederwaarden van een groot aantal veevoedergrondstoffen zijn op meerdere punten geactualiseerd. Ook is een rekentool om voederwaarden van grondstoffen te berekenen online beschikbaar.

Download hier het volledig artikel

19 feb

Gerrianne Jansen wordt de nieuwe coördinator & technisch voorzitter FND

Met ingang van 1 mei 2016 wordt Gerrianne Jansen de nieuwe coördinator van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Zij zal tevens fungeren als technisch voorzitter voor dit platform waarin afstemming plaatsvindt tussen alle Nederlandse brancheorganisaties die actief zijn in de diervoederketen.

Download hier het volledig artikel

12 jan

Geactualiseerde Voederwaardeprijzen Rundvee online

Geactualiseerde Voederwaardeprijzen Rundvee online

Per 1 januari 2016 zijn enkele uitgangspunten voor het berekenen van de voederwaardeprijzen geactualiseerd. Hiermee worden veehouders en andere belanghebbenden weer optimaal gefaciliteerd bij het bepalen van hun voederkeuze. Wageningen UR Livestock Research berekent vierwekelijks de actuele voederwaardeprijzen voor melk- en vleesvee. De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) maakt ook in 2016 deze service mogelijk.

Download hier het volledig artikel

08 jan

Nieuwe fosfor en calcium behoeftenormen voor varkens

CVB introduceert geactualiseerde behoeftenormen voor calcium en fosfor voor groeiende varkens en zeugen en gestandaardiseerde fosfor verteringscoëfficiënten voor grondstoffen. Deze aanpassingen maken het mogelijk om fosfor in grondstoffen optimaal te benutten in de varkenshouderij.

Download hier het volledig artikel

Zoeken