Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

'Elkaar weten te vinden'

on 01 september 2019
Geschreven: 01 september 2019

2019 Artikel Molenaar“Elkaar kennen en elkaar weten te vinden als het nodig is, dat is de belangrijkste functie van de Federatie Nederlandse Diervoederketen”, zeggen bestuursleden Matthé Vermeulen en Peter Fidder.

Aanleiding voor het oprichten van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) was het opheffen van de productschappen in 2014. Daarmee dreigde het Productschap Diervoeding, een belangrijk platform voor de diervoedersector, verloren te gaan. “Het gezamenlijke belang van een platform was dus al bij de oprichting voor alle betrokkenen duidelijk”, zegt Matthé Vermeulen die statutair voorzitter van de FND is en namens het Comité van Graanhandelaren zitting in het FNDbestuur heeft. “Onze sector is continu in beweging en heeft te maken met veel politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.” Vermeulen noemt de transitie naar kringlooplandbouw, broeikasgasemissies en klimaatverandering, de gmo-discussie en vraagstukken rondom maximum residue levels (MRL’s) van gewasbeschermingsmiddelen als belangrijke thema’s waarmee iedereen in de diervoederketen te maken heeft. “Dan is het goed om elkaar te kennen en met elkaar in gesprek te gaan over de consequenties van deze ontwikkelingen voor onze achterban.”

Download hier het volledig artikel

Zoeken