Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Hygiëneprotocol Diervoedertransport en (her-)registratie van wasplaatsen

De afgelopen tijd heeft de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) in samenwerking met Transport Logistiek Nederland (TLN) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het bestaande concept hygiëneprotocol diervoedertransport (versie 2007) geüpdatet. In dit protocol zijn de voorwaarden genoemd waaraan, in geval van de uitbraak van een te bestrijden besmettelijke dierziekte, transport van diervoeders naar veehouderijbedrijven moet voldoen.

WeRKWIJZE

Het concept Hygiëneprotocol is in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de diervoersector, de transportsector en de NVWA besproken. Naar aanleiding van deze evaluatie is het protocol op meerdere punten aangepast. Vervolgens is deze aangepaste versie teruggelegd bij de achterban van FND en TLN. Na verwerking van de binnengekomen opmerkingen is het geactualiseerde concept aangeboden aan de NVWA. Op 3 november 2015 hebben we bericht ontvangen dat dit Hygiëneprotocol Diervoedersector 2015 (versie: concept 0.9) door de NVWA is goedgekeurd.
Het goedgekeurde protocol is op de FND website geplaatst en zal ten tijde van een dierziektecrisis ook op de website van de NVWA worden geplaatst.

Status van het PROTOCOL

Bij de uitbraak van een bestrijdingsplichtige dierziekte en het in werking treden van crisisregelgeving wordt het Hygiëneprotocol zo nodig aangepast aan de actuele situatie.

Opnieuw aanmelden voor registratie van Wasplaatsen

Een van de belangrijke eisen die wij aan de wasplaatsen stellen is dat op deze wasplaatsen ten tijde van een dierziektecrisis geen vrachtwagens voor veevervoer mogen worden gereinigd en ontsmet (om zo veel mogelijk kruiscontaminatie te vermijden).
Vanaf het moment dat het Hygiëneprotocol in werking treedt is het gedurende de looptijd van deze regelgeving niet toegestaan om veevervoermiddelen te reinigen en ontsmetten op een door FND geregistreerde wasplaats. Op het moment dat de crisisregelgeving wordt ingetrokken, komt ook het verplichting van het Hygiëneprotocol te vervallen en daarmee de bepaling dat de verschillende vervoermiddelen (veetransport en veevoedertransport) niet op dezelfde wasplaats mogen reinigen en ontsmetten. Vanaf dat moment is de wasplaats weer vrij om elk transportmiddel te ontvangen.
Om in de diverse regio’s voldoende wasplaatsen te hebben voor het reinigen van diervoedervrachtwagens, zonder in contact te komen met vervoerders van landbouwhuisdieren, is het van groot belang om een uitgebreid register te hebben van FND geregistreerde wasplaatsen. Daarom het verzoek om zo veel mogelijk daarvoor geschikte wasplaatsen te registreren als ‘FND geregistreerde wasplaats’. Dit doet u door het Registratieformulier Wasplaats in te vullen en te versturen naar FND. Het is belangrijk dat u uw wasplaats toetst aan de gestelde voorwaarden.

Eisen die gesteld worden aan de wasplaatsen

De FND geregistreerde wasplaatsen voldoen minimaal aan de hieronder genoemde eisen:

  1. De ontsmetting van vervoermiddelen geschiedt met voor dat doel op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden toegelaten ontsmettingsmiddelen. Hiermee worden de middelen bedoeld die door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn toegelaten voor gebruik in de sector voeding en diervoeders. Dit zijn de desinfecteermiddelen die vallen onder de groep (producttype) PT04-biociden. Deze lijst is te vinden op de website van het Ctgb: http://www.ctgb.nl
  2. Ieder ontsmettingsmiddel wordt overeenkomstig het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing (WGGA) toegepast.
  3. De wasplaats is geregistreerd bij FND en met NAW op internet geplaatst (lijst wasplaatsen).
  4. Vanwege het beperken van risico’s worden op een bij de FND geregistreerde wasplaats ten tijde van een aangifteplichtige ziekte geen transportmiddelen voor vee gereinigd en ontsmet.
  5. De exploitant van de wasplaats, of diens vertegenwoordiger, houdt toezicht op de uitvoering van de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel.
  6. De exploitant van de wasplaats, of diens vertegenwoordiger, geeft een Verklaring van Reiniging en Ontsmetting als bedoeld in bijlage 1 af aan de vervoerder.
  7. Op de wasplaats wordt een register van ‘Reiniging en Ontsmetting van diervoedertransportwagens’ bijgehouden waarin minimaal opgenomen het kenteken vervoermiddel en de datum en tijd van de uitgevoerde R&O.
  8. De wasplaats voldoet aan de vigerende milieu-, wet- en regelgeving.

 

Download hier de:
Registratie wasplaats
Digitaal registratieformulier wasplaats

Vragen

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de coördinator van FND mevr. Gerrianne Jansen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-53.69.64.70).

 

 

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving