Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9 Biologische productie

2.9-1 Vo. (EG) nr. 2092/1991 (update 14 mei 2008) (PDF, 3604 kB)
verordening inzake biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen. Per 01/01/2009 vervalt deze verordening. Vanwege diverse overgangsregelingen zal de meest recente geconsolideerde versie nog geruime tijd beschikbaar blijven op deze website. Per 01/01/2009 is Vo. 834/2007 van kracht

     
2.9-2 Vo. (EG) nr. 834/2007 (update 10 oktober 2008) (PDF, 172 kB)
Inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91

  btn pdf
 

2.9-2.1 Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

  btn pdf btn html

2.9-2.1-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 d.d. 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

  btn pdf btn html

2.9-2.1-2 Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 d.d. 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

  btn pdf btn html

2.9-2.1-3 Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/427 van de Commissie van 13 januari 2020
tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.9-2.1-2.1 Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018)

  btn pdf btn html
2.9-3 Vo. (EG) nr. 889/2008 (update 10 april 2011) (PDF, 852 kB)
tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.1 Vo. (EU) nr. 426/2011 d.d. 2 mei 2011 (PDF, 702 kB)
houdende wijziging van Vo. (EG) 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Vo. (EG) 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.2 Vo. (EU) nr. 505/2012 d.d. 14 juni 2012 (PDF, 779 kB)
houdende wijziging en rectificatie van Vo. (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Vo. (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.3 Vo. (EU) nr. 1030/2013 d.d. 24 oktober 2013 (PDF, 703 kB)
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.4 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 354/2014 d.d. 8 april 2014
houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.5 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 836/2014 d.d. 31 juli 2014
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html
2.9-3.6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/673 d.d. 29 april 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.6-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/673 van de Commissie van 29 april 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.7 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/838 d.d. 17 mei 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft voeder voor bepaalde biologische aquacultuurdieren

  btn pdf btn html

2.9-3.8 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2273 d.d. 8 december 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.9 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1584 d.d. 22 oktober 2018
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-3.10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2164 VAN DE COMMISSIE van 17 december 2019
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

  btn pdf btn html

2.9-4 Vo. (EG) nr. 1235/2008 (update 8 juni 2010) (PDF, 1008 kB)
houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf  

2.9-4.1 Vo. (EU) nr. 590/2011 d.d. 20 juni 2011 (PDF, 731 kB) 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.2 Vo. (EU) nr. 1084/2011 d.d. 27 oktober 2011 (PDF, 702 kB)
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.3 Vo. (EU) nr. 1267/2011 d.d. 6 december 2011 (PDF, 945 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.4 Vo. (EU) nr. 508/2012 d.d. 20 juni 2012 (PDF, 1735 kB) 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.5 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 355/2014 d.d. 8 april 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html 

2.9-4.5-1 RECTIFICATIES
Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 355/2014 van de Commissie van 8 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 442/2014 d.d. 30 april 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008, wat betreft verzoeken tot opneming in de lijst van derde landen die voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten

  btn pdf btn html

2.9-4.6 Vo. (EU) Nr. 2015/1980 d.d. 4 november 2015
tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.7 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 644/2014 d.d. 16 juni 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html 

2.9-4.8 VO (EU) 2015/931 d.d. 17 juni 2015
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html 

2.9-4.9 Vo. (EU) 2015/2345 d.d. 15 december 2015
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf  btn html 
2.9-4.10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/459 d.d. 18 maart 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html 
2.9-4.11 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/910 d.d. 9 juni 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.12 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1330 d.d. 2 augustus 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.13 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1842 d.d. 14 oktober 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft het elektronische controlecertificaat voor ingevoerde biologische producten en bepaalde andere elementen, en Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft de voorschriften voor verduurzaamde of verwerkte biologische producten en informatieverstrekking

  btn pdf btn html

2.9-4.14 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2259 d.d. 15 december 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.15 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/872 d.d. 22 mei 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.16 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1473 d.d. 14 augustus 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.17 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1862 d.d. 16 oktober 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.18 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2329 d.d. 14 december 2017
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.19 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39 van de Commissie van 10 januari 2019
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-4.20 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/446 van de Commissie van 19 maart 2019
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.9-4.21 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 van de Commissie van 13 januari 2020
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.9-4.22 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/479 van de Commissie van 1 april 2020
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.9-4.23 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/786 van de Commissie van 15 juni 2020
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

  btn pdf btn html

2.9-5 Besluit 2009/427/EG d.d. 3 juni 2009 (PDF, 712 kB)
van de Commissie tot oprichting van een deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie

  btn pdf btn html 

2.9-5.1 Besluit 2010/C 262/03 d.d. 28 september 2010 (PDF, 711 kB)
tot benoeming van de leden van de groep voor technisch advies inzake de biologisch productie, en tot opstelling van de reservelijst

  btn pdf btn html 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving