Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.7 Dierlijke Eiwitten

2.7-1 Vo. (EG) Nr. 999/2001 (update 18 maart 2011) (PDF, 1154 kB) 
voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

  btn pdf  

2.7-1.1 Vo. (EG) nr. 56/2013 d.d. 16 januari 2013 (PDF, 887 kB) 
tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

  btn pdf  btn html 
2.7-1.1-1 Rectificatie van Verordening (EU) nr. 56/2013 van de Commissie van 16 januari 2013
tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.7-1.2 VERORDENING (EU) Nr. 630/2013 VAN DE COMMISSIE d.d. 28 juni 2013 (PDF, 969 kB) 
tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

  btn pdf btn html

2.7-1.3 Vo (EU) Nr. 1148/2014 d.d. 28 oktober 2014
tot wijziging van de bijlagen II, VII, VIII, IX en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

  btn pdf btn html

2.7-1.4 Vo (EU) 2015/728 d.d. 6 mei 2015
tot wijziging van de definitie van gespecificeerd risicomateriaal zoals vermeld in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende

  btn pdf  btn html

2.7-1.5 VO (EU) 2015/1162 d.d. 15 juli 2015
tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing vanbepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf  btn html

2.7-1.6 Vo (EU) 2016/27 d.d. 13 januari 2016
tot wijziging van de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.7-1.6-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2016/27 d.d. 13 januari 2016
tot wijziging van de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.7-1.7 VERORDENING (EU) 2016/1396 d.d. 18 augustus 2016
tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.7-1.8 VERORDENING (EU) 2017/110 d.d.23 januari 2017
tot wijziging van de bijlagen IV en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.7-1.9 VERORDENING (EU) 2017/893 d.d. 24 mei 2017
tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad, en van de bijlagen X, XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat de bepalingen inzake verwerkte dierlijke eiwitten betreft

  btn pdf btn html

2.7-1.9-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2017/893 van de Commissie van 24 mei 2017
tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad, en van de bijlagen X, XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat de bepalingen inzake verwerkte dierlijke eiwitten betreft (PB L 138 van 25.5.2017)

  btn pdf btn html
2.7-1.10 VERORDENING (EU) 2017/894 d.d. 24 mei 2017
tot wijziging van de bijlagen III en VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat de genotypering van schapen betreft
  btn pdf btn html

2.7-1.11 Verordening (EU) 2019/319 van de Commissie van 6 februari 2019
tot wijziging van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat betreft de gezondheidscertificering bij invoer in de Unie ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.7-1.11-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2019/319 van de Commissie van 6 februari 2019
tot wijziging van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat betreft de gezondheidscertificering bij invoer in de Unie ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (Publicatieblad van de Europese Unie L 61 van 28 februari 2019)

  btn pdf btn html

2.7-1.12 VERORDENING (EU) 2019/1091 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 2019
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor de uitvoer van producten die verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van herkauwers en niet-herkauwers bevatten

  btn pdf btn html
2.7-1.13 Verordening (EU) 2020/1593 van de Commissie van 29 oktober 2020
tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft verder onderzoek van positieve gevallen van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen en geiten
  btn pdf btn html

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving