Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

Diervoederveiligheid, Risico-inventarisatie en Crisisbeheersing

Elkaar informeren over diervoederveiligheid is een van de belangrijke argumenten geweest om de FND in het leven te roepen. FND wil op het terrein van diervoederveiligheid een platform zijn vooral voor interne informatie over diervoederveiligheid. Zij ziet voor zichzelf op het terrein van voedselveiligheid geen regierol weggelegd. Daarom is de afspraak gemaakt dat de communicatie in geval van diervoederveiligheid in voorkomende gevallen door de dragende organisaties zelf (of SecureFeed) zal gebeuren.

Door het FND bestuur zijn na uitgebreid overleg twee aandachtsvelden aangeduid te weten (1) Risico-inventarisatie en -beoordeling en (2) Issue- en crisisbeheersing. Hiervoor zijn twee werkgroepen ingesteld. Deze werkgroepen rapporteren via de coördinator aan het bestuur en het bestuur beoordeelt of de taken van de beide WG-en passen binnen het door het bestuur verstrekte mandaat.

1. Werkgroep Risico-inventarisatie en –beoordeling

FND wil vooral bestaande kennis ontsluiten en eenvoudige toegankelijkheid faciliteren

  • De scope is het inventariseren van mogelijke risico’s in de diervoederketen.
  • Dit heeft als bijkomend voordeel dat door samenwerking binnen FND er een kruisbestuiving ontstaat (petfoodsector, mengvoederketen, etc.)
  • In de branches zelf dient vooral de finale risicobeoordeling plaats te vinden.
  • Waar mogelijk en relevant worden minder bekende risico aspecten en potentiele contaminanten onder de aandacht gebracht.
  • In de werkgroep is een overzicht gemaakt van bestaande openbare risico-inventarisaties  zoals die door onze verschillende achterbannen worden toegepast en gebruikt (zie link).
  • De werkgroep Risico-inventarisatie en -beoordeling vergadert 1 keer per kwartaal

De Ontsluitingstabel Risico Inventarisaties


2. Werkgroep FND Draaiboek Crisisbeheersing

Door de Werkgroep Issue en crisisbeheersing is het FND Draaiboek Crisisbeheersing opgesteld. Bedoeling van het FND-draaiboek is onder meer om in geval van een crisis over diervoederveiligheid of op andere terreinen (bijv. een uitbraak van een dierziekte zoals MKZ, AI en varkenspest elkaar als FND leden goed te kunnen informeren.

 

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze algemene nieuwsbrief. Voor de diervoederwetgeving verwijzen wij graag naar Feed Legislation