Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.107-1

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/50 van de Commissie van 11 januari 2019 tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprool, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, uienolie, thiacloprid en valifenalaat in of op bepaalde producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 10 van 14 januari 2019 )

Bladzijde 12, bijlage, in de wijzigingen van de kolommen voor clomazone, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat en thiacloprid in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005, in de tabel, in de titel van de kolom voor lambda-cyhalothrin:

in plaats van:

"Lambda-cyhalothrin (F) (R)",

lezen:

"Lambda-cyhalothrin (met inbegrip van gamma-cyhalothrin) (som van R,S- en S,R-isomeren) (F)".

Bladzijde 17, bijlage, in de wijzigingen van de kolommen voor clomazone, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat en thiacloprid in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005, in de tabel, in de vermelding voor katoenzaad:

in plaats van:

"0401090

Katoenzaad

 

0,01 (*)

0,2

0,5 (+)

0,15"

lezen:

"0401090

Katoenzaad

 

0,01 (*)

0,2

5 (+)

0,15"

Bladzijde 22, bijlage, in de wijzigingen van de kolommen voor clomazone, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat en thiacloprid in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005, in de voetnoten onder de tabel:

in plaats van:

"Lambda-cyhalothrin (F) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Lambda-cyhalothrin - code 1000000 met uitzondering van 1040000: lambda-cyhalothrin, inclusief andere gemengde isomere bestanddelen (som van de isomeren)",

lezen:

"Lambda-cyhalothrin (met inbegrip van gamma-cyhalothrin) (som van R,S- en S,R-isomeren) (F)".


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving