Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.436-1

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1565 van de Commissie van 17 oktober 2018 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door Paenibacillus lentus (DSM 28088), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en kleine pluimveesoorten met uitzondering van legvogels, mestkalkoenen, opfokkalkoenen, gespeende biggen, mestvarkens en kleine varkenssoorten (vergunninghouder Elanco GmbH)

( Publicatieblad van de Europese Unie L 262 van 19 oktober 2018 )

Bladzijde 26, bijlage, in de vierde kolom „Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode”, onder „Samenstelling van het toevoegingsmiddel”:

in plaats van:

„—

1,6 × 108 U (1)/g in vaste vorm;

5,9 × 108 U/g in vloeibare vorm”,

lezen:

„—

1,6 × 108 U (1)/kg in vaste vorm;

5,9 × 108 U/L in vloeibare vorm.”.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving