Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.99-1

Rectificatie van Verordening (EU) 2018/832 van de Commissie van 5 juni 2018 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazool, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 140 van 6 juni 2018 )

Bladzijde 76, bijlage, onder 2), betreffende de wijzigingen van deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005, in de tabel:

in plaats van:

„0140020

Kersen (zoet)

0,3

1,5

 

2 (*)

0140030

Perziken

0,5

0,8

 

50

lezen:

„0140020

Kersen (zoet)

0,3

2

 

2 (*)

0140030

Perziken

0,5

1,5

 

50


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving