Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.83-1

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1109 van de Commissie van 1 augustus 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

( Publicatieblad van de Europese Unie L 203 van 10 augustus 2018 )

In de inhoudsopgave en op bladzijde 7, in de titel:

in plaats van:

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1109 van de Commissie van 1 augustus 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad”,

lezen:

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1109 van de Commissie van 3 augustus 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad”.

Bladzijde 10, in de slotformule:

in plaats van:

„Gedaan te Brussel, 1 augustus 2018.”,

lezen:

„Gedaan te Brussel, 3 augustus 2018.”.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving