Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.18

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2329 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2017

tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat een lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(2)

Volgens de informatie die van Costa Rica is ontvangen, zijn de namen van de controleorganen „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, „Control Union Certifications” en „Primus lab” gewijzigd in respectievelijk „Kiwa BCS Costa Rica Limitada”, „Control Union Perú” en „PrimusLabs.com CR S.A”. Costa Rica heeft de Commissie ook meegedeeld dat de „Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería” geen controleorgaan meer is en dat de andere controleorganen de organen zijn die het certificaat afgeven, en niet het Ministerie van Landbouw.

(3)

Japan heeft de Commissie meegedeeld dat zijn bevoegde autoriteit twee controleorganen, namelijk Japan Food Research Laboratories en Leafearth Company heeft toegevoegd aan de lijst van door Japan erkende controleorganen en dat de namen van „Bureau Veritas Japan, Inc.” en „Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)” en het internetadres van „Organic Certification Association” zijn gewijzigd.

(4)

Volgens de van Nieuw-Zeeland ontvangen informatie is het internetadres van de bevoegde autoriteit gewijzigd.

(5)

De Republiek Korea heeft de Commissie meegedeeld dat haar bevoegde autoriteit het controleorgaan „Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU” heeft toegevoegd aan de lijst van door de Republiek Korea erkende controleorganen.

(6)

De geldigheidsduur van de opname van de Republiek Korea in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 loopt af op 31 januari 2018. Aangezien de Republiek Korea nog aan de voorwaarden van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 voldoet, moet de opname voor onbepaalde duur worden verlengd.

(7)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(8)

De geldigheidsduur van de erkenning overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 vermelde controleorganen loopt op 30 juni 2018 af. Op grond van de resultaten van het permanente toezicht dat de Commissie uitoefent, moet de erkenning van die controleorganen worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

(9)

„Albinspekt” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd.

(10)

De Commissie heeft een verzoek van „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” tot opname in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” te erkennen voor de productcategorieën A en D voor Turkije.

(11)

De Commissie heeft een verzoek van „BIOCert Indonesia” tot opname in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „BIOCert Indonesia” voor Indonesië voor de productcategorieën A en D te erkennen.

(12)

De Commissie heeft een verzoek van „Bio.inspecta AG” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Afghanistan, China en Nepal.

(13)

De opname van „Bolicert Ltd” in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 was geschorst bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1473 (3). „Bolicert Ltd” was door de Commissie verzocht een geldig accreditatiecertificaat van IOAS (de accreditatieorganisatie van „Bolicert Ltd”) voor te leggen en tijdig passende corrigerende maatregelen te treffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007, in welk geval de tijdelijke schorsing zou worden opgeheven. IOAS heeft de Commissie inmiddels meegedeeld dat zij na de ontvangst van afdoende informatie over corrigerende maatregelen van „Bolicert Ltd” besloten heeft de schorsing op te heffen. Op basis van die informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Bolicert Ltd” weer in bijlage IV op te nemen onder dezelfde voorwaarden als vóór de schorsing.

(14)

De Commissie heeft een verzoek van „CCPB Srl” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B, D, E en F uit te breiden met Albanië, Algerije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika, voor productcategorie A met Uganda, voor de productcategorieën A en D met Afghanistan, Armenië, Ethiopië, Ghana, Nigeria, Senegal en Oezbekistan, voor de productcategorieën A, D en E met Belarus, Kazachstan, Moldavië, Rusland, Servië, Thailand, Tadzjikistan en Turkmenistan, voor de productcategorieën A, B, D en E met Azerbeidzjan, Kirgizië en Oekraïne, voor de productcategorieën A, B en D met Qatar en voor productcategorie D met Tunesië.

(15)

De Commissie heeft een verzoek van „Control Union Certifications” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B, C, D, E en F uit te breiden met Brunei, Cookeilanden, Frans-Polynesië, Georgië, Grenada, Guyana, Jordanië, Koeweit, Libanon, Papoea-Nieuw-Guinea, Sao Tomé en Principe, Seychellen, Tadzjikistan, Turkmenistan en Venezuela, voor de productcategorieën B, C, D (alleen wijn) en E met Australië, voor de productcategorieën C en E met Nieuw-Zeeland, voor productcategorie B met Tonga en Tunesië en voor productcategorie F met Tuvalu.

(16)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën D (wijn) en E uit te breiden met Argentinië, de erkenning voor Japan, Kirgizië en Zimbabwe uit te breiden met productcategorie B, de erkenning voor Georgië en Mozambique met productcategorie E en de erkenning voor Paraguay en Uruguay met productcategorie F.

(17)

De Commissie heeft een verzoek van „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Bolivia, Colombia en Laos, voor de productcategorieën A, C, D en E met Chili, voor productcategorie D met Costa Rica en voor de productcategorieën C en D (verwerkte aquacultuurproducten) met de Verenigde Staten.

(18)

„IMOswiss AG” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in alle derde landen waarvoor het is erkend, met ingang van 1 januari 2018 stopzet, en mag dus met ingang van die datum niet meer in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden vermeld.

(19)

„Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn internetadres is gewijzigd.

(20)

De Commissie heeft een verzoek van „Letis SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Afghanistan, Ethiopië, Iran, Kazachstan, Moldavië, Pakistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkije en Oekraïne.

(21)

„Organic agriculture certification Thailand” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn naam is gewijzigd in „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)” en dat zijn adres is gewijzigd.

(22)

De Commissie heeft een verzoek van „Organic Control System” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Bosnië en Herzegovina.

(23)

De Commissie heeft een verzoek van „Organic Standard” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is de erkenning voor Kazachstan, Kirgizië, Moldavië en Rusland uit te breiden met productcategorie B en zijn erkenning uit te breiden met wijn.

(24)

De Commissie heeft een verzoek van „Organska Kontrola” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B en D uit te breiden met Kosovo (4).

(25)

De Commissie heeft een verzoek van „ORSER” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Iran, Kazachstan, Kirgizië en Nepal.

(26)

De Commissie heeft een verzoek van „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.” tot opname in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.” te erkennen voor de productcategorieën A en D voor Bolivia, Ecuador, Mexico, Marokko, Peru en Turkije.

(27)

De Commissie heeft een verzoek van „Tse-Xin Organic Certification Corporation” tot opname in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Tse-Xin Organic Certification Corporation” te erkennen voor de productcategorieën A en D voor Taiwan.

(28)

De DAkks, een accreditatieorgaan op het gebied van biologische landbouw, heeft de Commissie op de hoogte gebracht van haar besluit om de accreditatie van „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” te schorsen. Overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 kan de Commissie de opname van een controleorgaan in bijlage IV bij die verordening te allen tijde schorsen in het licht van de ontvangen informatie of wanneer het controleorgaan de vereiste informatie niet heeft verstrekt. „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” werd door de Commissie verzocht een geldig accreditatiecertificaat voor te leggen en tijdig passende corrigerende maatregelen te treffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007, maar heeft niet binnen de gestelde termijn een bevredigend antwoord gegeven. Daarom moet de opname van „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden geschorst totdat afdoende informatie is verstrekt.

(29)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/872 (*1), vermeldt „IMOcert Latinoamérica Ltda” als erkend controleorgaan voor de productcategorieën A en B voor Argentinië en voor productcategorie A voor Costa Rica. Aangezien Argentinië en Costa Rica in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden vermeld voor respectievelijk de productcategorieën A en B en productcategorie A, had „IMOcert Latinoamérica Ltda” niet overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 voor die landen voor die productcategorieën mogen worden erkend in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008. De erkenning voor die productcategorieën voor die landen moet derhalve worden ingetrokken. Op grond van de foutieve verwijzing naar die productcategorieën voor Argentinië en Costa Rica heeft de Commissie „IMOcert Latinoamérica Ltda” verzocht geen producten te certificeren die in die productcategorieën vallen.

(30)

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1842 van de Commissie (5), bevat het nieuwe model voor het controlecertificaat voor de invoer van biologische producten met gebruikmaking van het elektronische certificeringssysteem, waarnaar wordt verwezen in artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008. In die bijlage wordt in de noot over vak 12 van het certificaat per vergissing verwezen naar vak 24 in plaats van vak 21. Die fout moet worden rechtgezet.

(31)

De bijlagen III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(32)

De schrapping van „IMOcert Latinoamérica Ltda” moet met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/872 en de schrapping van „IMOswiss AG” moet vanaf 1 januari 2018 van toepassing zijn.

(33)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage IV wordt gewijzigd en gerectificeerd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

3)

Bijlage V wordt gerectificeerd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Punt 12 van bijlage II is vanaf 12 juni 2017 van toepassing.

Punt 13 van bijlage II is vanaf 1 januari 2018 van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 december 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1473 van de Commissie van 14 augustus 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 210 van 15.8.2017, blz. 4).

(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/872 van de Commissie van 22 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 134 van 23.5.2017, blz. 6).

(*1) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1842 van de Commissie van 14 oktober 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft het elektronische controlecertificaat voor ingevoerde biologische producten en bepaalde andere elementen, en Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft de voorschriften voor verduurzaamde of verwerkte biologische producten en informatieverstrekking (PB L 282 van 19.10.2016, blz. 19).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst met betrekking tot Costa Rica wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 5 wordt de rij van codenummer CR-BIO-001 geschrapt en worden de rijen van de codenummers CR-BIO-002, CR-BIO-004 en CR-BIO-006 vervangen door:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com”

b)

punt 6 wordt vervangen door:

„6.

Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.”.

2)

In de tekst met betrekking tot Japan wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rijen van de codenummers JP-BIO-001, JP-BIO-007 en JP-BIO-018 worden vervangen door:

„JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html”

b)

de volgende rijen worden toegevoegd:

„JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/”

3)

In de tekst met betrekking tot Nieuw-Zeeland wordt punt 4 vervangen door:

„4.

Bevoegde autoriteit: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/”.

4)

De tekst met betrekking tot de Republiek Korea wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 5 wordt de volgende rij toegevoegd:

„KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home”

b)

punt 7 wordt vervangen door:

„7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.”.


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

1)

In de gehele bijlage wordt in alle punten 5 de datum „30 juni 2018” vervangen door „30 juni 2021”.

2)

In de tekst met betrekking tot „Albinspekt” wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Adres: „Rr. Kavajes”, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albanië”.

3)

Na de tekst met betrekking tot „Balkan Biocert Skopje” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

„„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”

1.

Adres: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Turkije

2.

Internetadres: http://basakekolojik.com.tr

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Turkije

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021.”.

4)

Na de tekst met betrekking tot „Bioagricert S.r.l.” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

„„BIOCert Indonesia”

1.

Adres: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesië

2.

Internetadres: http://www.biocert.co.id

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonesië

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021.”.

5)

In de tekst met betrekking tot „Bio.inspecta AGH” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

     
           

„AF-BIO-161

Afghanistan

x

x

CN-BIO-161

China

x

x

NP-BIO-161

Nepal

x

x

—”

6)

Na de tekst met betrekking tot „Bio Latina Certificadora” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

„„Bolicert Ltd”,

1.

Adres: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2.

Internetadres: http://www.bolicert.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolivia

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021.”.

7)

In de tekst met betrekking tot „CCPB Srl”:

a)

in punt 3 worden de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AE-BIO-102

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghanistan

x

x

AL-BIO-102

Albanië

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armenië

x

x

AZ-BIO-102

Azerbeidzjan

x

x

x

x

BY-BIO-102

Belarus

x

x

x

DZ-BIO-102

Algerije

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Ethiopië

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

KG-BIO-102

Kirgizië

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazachstan

x

x

x

MD-BIO-102

Moldavië

x

x

x

NG-BIO-102

Nigeria

x

x

QA-BIO-102

Qatar

x

x

x

RS-BIO-102

Servië

x

x

x

RU-BIO-102

Rusland

x

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

TH-BIO-102

Thailand

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadzjikistan

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistan

x

x

x

UA-BIO-102

Oekraïne

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Oezbekistan

x

x

ZA-BIO-102

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x”

b)

in de rij van Tunesië wordt een kruisje toegevoegd in kolom D;

c)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.”.

8)

De tekst met betrekking tot „Control Union Certifications” wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 3 worden de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AU-BIO-149

Australië

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunei

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Cookeilanden

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Georgië

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guyana

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordanië

x

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Koeweit

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Libanon

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Nieuw-Zeeland

x

x

PF-BIO-149

Frans-Polynesië

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-149

Seychellen

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

Sao Tomé en Principe

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tadzjikistan

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Turkmenistan

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunesië

x

TO-BIO-149

Tonga

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

x”

b)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.”.

9)

In de tekst met betrekking tot „Ecocert SA” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AR-BIO-154

Argentinië

x

x

—”

b)

in de rijen van Georgië en Mozambique wordt een kruisje toegevoegd in kolom E;

c)

in de rijen van Japan, Kirgizië en Zimbabwe wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

d)

in de rijen van Paraguay en Uruguay wordt een kruisje toegevoegd in kolom F.

10)

De tekst met betrekking tot „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 3 worden de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„BO-BIO-144

Bolivia

x

x

CL-BIO-144

Chili

x

x

x

x

CO-BIO-144

Colombia

x

x

CR-BIO-144

Costa Rica

x

LA-BIO-144

Laos

x

x

US-BIO-144

Verenigde Staten

x

x

—”

b)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten.”.

11)

De tekst met betrekking tot „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” wordt geschrapt.

12)

In de tekst met betrekking tot „IMOcert Latinoamérica Ltda” worden in punt 3 de rijen van Argentinië en Costa Rica vervangen door:

„AR-BIO-123

Argentinië

x

CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

—”

13)

De tekst met betrekking tot „IMOswiss AG” wordt geschrapt.

14)

In de tekst met betrekking tot „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” wordt punt 2 vervangen door:

„2.

Internetadres: www.kiwabcs-oeko.com”.

15)

In de tekst met betrekking tot „Letis S.A” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AF-BIO-135

Afghanistan

x

 

x

ET-BIO-135

Ethiopië

x

 

x

IR-BIO-135

Iran

x

 

x

KZ-BIO-135

Kazachstan

x

 

x

MD-BIO-135

Moldavië

x

 

x

PK-BIO-135

Pakistan

x

 

x

RU-BIO-135

Rusland

x

 

x

TJ-BIO-135

Tadzjikistan

x

 

x

TR-BIO-135

Turkije

x

 

x

UA-BIO-135

Oekraïne

x

 

x

—”

(16)

De tekst met betrekking tot „Organic agriculture certification Thailand” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de naam wordt vervangen door:

„„Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)””;

b)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Adres: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailand”.

17)

In de tekst met betrekking tot „Organic Control System” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„BA-BIO-162

Bosnië en Herzegovina

x

x

—”

18)

De tekst met betrekking tot „Organic Standard” wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 3 wordt in de rijen van Kirgizië, Kazachstan, Moldavië en Rusland een kruisje toegevoegd in kolom B;

b)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.”.

19)

In de tekst met betrekking tot „Organska Kontrola” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„XK-BIO-101

Kosovo (*1)

x

x

x

20)

In de tekst met betrekking tot „ORSER” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AZ-BIO-166

Azerbeidzjan

x

x

BA-BIO-166

Bosnië en Herzegovina

x

x

GE-BIO-166

Georgië

x

x

IR-BIO-166

Iran

x

x

KG-BIO-166

Kirgizië

x

x

KZ-BIO-166

Kazachstan

x

x

NP-BIO-166

Nepal

x

x

—”

21)

Na de tekst met betrekking tot „Quality Partner” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

„„Servicio de Certificación CAAE S.L.U.”

1.

Adres: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Sevilla, Spanje

2.

Internetadres: http://www.caae.es

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-178

Bolivia

x

x

EC-BIO-178

Ecuador

x

x

MA-BIO-178

Marokko

x

x

MX-BIO-178

Mexico

x

x

PE-BIO-178

Peru

x

x

TR-BIO-178

Turkije

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021.”.

22)

Na de tekst met betrekking tot „Suolo e Salute srl” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

„„Tse-Xin Organic Certification Corporation”

1.

Adres: 7F., No.75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)

2.

Internetadres: http://www.tw-toc.com/en

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

TW-BIO-174

Taiwan

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021.”.


(*1) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.”.


BIJLAGE III

In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt in de noot over vak 12 de verwijzing naar „vak 24” vervangen door „vak 21”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving