Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.87-1

Rectificatie van Verordening (EU) 2017/693 van de Commissie van 7 april 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bitertanol, chloormequat en tebufenpyrad in of op bepaalde producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 101 van 13 april 2017 )

Bladzijde 12, bijlage, punt 1b), tabel ter vervanging van de kolom voor chloormequat in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005, codenummers 1030000 tot en met 1030990:

in plaats van:

„1030000

Vogeleieren

0,01 (*)”

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

lezen:

„1030000

Vogeleieren

0,1

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving