Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.330.1

L_2016303NL.01002601.xml

10.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 303/26


Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/900 van de Commissie van 8 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor benzoëzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)

( Publicatieblad van de Europese Unie L 152 van 9 juni 2016 )

Bladzijde 18, de titel van de uitvoeringsverordening, derde regel van de titel:

in plaats van:

„Product Sp. z o. o.”,

lezen:

„Products Ltd”.

Bladzijde 20, in de tabel van de bijlage, tweede kolom:

in plaats van:

„Sp. z o. o.”,

lezen:

„Ltd”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving