Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.72

VERORDENING (EU) 2016/1015 VAN DE COMMISSIE

van 17 juni 2016

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 1-naftylaceetamide, 1-naftylazijnzuur, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor 1-naftylaceetamide, 1-naftylazijnzuur, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor 1-naftylaceetamide en 1-naftylazijnzuur heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies (2) over de bestaande MRL's uitgebracht. Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en geconcludeerd dat voor de MRL's voor appelen, peren, tomaten en aubergines sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's zullen worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Wat de MRL's voor sinaasappelen, citroenen, mandarijnen, kersen, perziken, pruimen, druiven, aardbeien, frambozen, tafelolijven, kiwi's, aardappelen, paprika's, komkommers, courgettes, meloenen, watermeloenen, spinazie, bonen (vers, met peul), bonen (vers, zonder peul), erwten (vers, met peul), erwten (vers, zonder peul), asperges, bleekselderij, artisjokken, bonen (gedroogd) en wortelcichorei betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat er geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor die producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(3)

Voor chloridazon heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies (3) over de bestaande MRL's uitgebracht. De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen het MRL voor suikerbiet te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL's te handhaven. De EFSA heeft geconcludeerd dat voor de MRL's voor veldsla, sla, andijvie, tuinkers, winterkers, raketsla, rode amsoi, postelein, asperges, kardoenen, selderij, venkel, artisjokken, prei, rabarber, kruidenthee (gedroogd, bloemen), kruidenthee (gedroogd, bladeren), specerijen (schors), specerijen (knoppen) en specerijen (stempels) geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. De EFSA gaf aan te verwachten dat de mogelijkheid bestaat dat residuen van chloridazon zich in gewassen in vruchtwisseling accumuleren en zij heeft voor de betrokken producten MRL's berekend waarbij rekening is gehouden met die mogelijkheid van accumulatie na verschillende herbeplantingsintervallen, en de keuze voor de vereiste optie overgelaten aan de risicomanagers. Voor de betrokken producten waarvoor de werkzame stof niet mag worden gebruikt, zijn eventuele residuen onvermijdelijk afkomstig uit aarde waar de werkzame stof eerder is gebruikt voor andere gewassen. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor de desbetreffende producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor rode biet, mierikswortel, knoflook, ui, sjalot, bladeren en spruiten van Brassica, spinazie, snijbiet, kruiden, varkens (spier, vetweefsel, lever en nier), runderen (spier, vetweefsel, lever en nier), schapen (spier, vetweefsel, lever en nier), geiten (spier, vetweefsel, lever en nier) en melk van runderen, schapen en geiten sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's zullen worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Voor fluazifop-P heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies (4) over de bestaande MRL's uitgebracht. De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. De EFSA heeft aanbevolen de MRL's voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, citroenen, limoenen/lemmetjes, mandarijnen, amandelen, paranoten, cashewnoten, kastanjes, hazelnoten, macadamianoten, pecannoten, pijnboompitten, pistaches, walnoten, appelen, peren, kweeperen, abrikozen, kersen, perziken, pruimen, tafel- en wijndruiven, rubussoorten, ander klein fruit en besvruchten, vijgen, tafelolijven, kumquats, kiwi's, bananen, ananassen, yams, knoflook, sjalotten, komkommers, augurken, slasoorten, spinazie, postelein, snijbiet, witlof/witloof, kruiden, asperges, selderij, venkel, gedroogde erwten, zonnebloemzaad, koolzaad, mosterdzaad, bernagie, huttentut, olijven voor oliewinning en wortelcichorei te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij heeft met betrekking tot de MRL's voor tomaten, paprika's, sluitkolen en verse bonen (zonder peul) een risico voor consumenten vastgesteld. Het is derhalve passend deze MRL's te verlagen. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor aardbeien, wortels, kruidenthee (gedroogde bloemen, bladeren en wortels), hop, specerijen (zaden, vruchten, bessen, wortels en wortelstokken), varkens (spier, vetweefsel, lever en nier), runderen (spier, vetweefsel, lever en nier), schapen (spier, vetweefsel, lever en nier), geiten (spier, vetweefsel, lever en nier), pluimvee (spier, vetweefsel en lever), melk van runderen, schapen en geiten en vogeleieren sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's zullen worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Wat de MRL's voor bosui, prei en katoenzaad betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat er geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor die producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(5)

Voor fuberidazool heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies (5) over de bestaande MRL's uitgebracht. De EFSA heeft aanbevolen de MRL's voor gerst, haver, rogge en tarwe te verlagen.

(6)

Voor mepiquat heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies (6) over de bestaande MRL's uitgebracht. Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en aanbevolen de MRL's voor verschillende producten te verhogen of te handhaven. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot het MRL voor koolzaad sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moet het MRL voor dat product in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's zullen worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Wat de MRL's voor lijnzaad en zonnebloemzaad betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat er geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor die producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(7)

Voor tralkoxydim heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies (7) over de bestaande MRL's uitgebracht. Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en geconcludeerd dat voor de MRL's voor gerst en tarwe sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte is aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's zullen worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(8)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL's) bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(9)

De Commissie heeft de referentielaboratoria voor bestrijdingsmiddelenresiduen van de Europese Unie geraadpleegd over de noodzaak enkele bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat als gevolg van de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(10)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(12)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden. Daar bij het huidige MRL een risico voor consumenten niet kan worden uitgesloten, moet de waarde voor fluazifop-P van 0,01 mg/kg voor paprika's op alle producten van toepassing zijn met ingang van de datum van toepassing van deze verordening.

(14)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wat de werkzame stoffen 1-naftylaceetamide, 1-naftylazijnzuur, chloridazon, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim in of op alle producten betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 19 januari 2017 zijn geproduceerd.

Wat de werkzame stof fluazifop-P in of op alle producten behalve paprika's betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 19 januari 2017 zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 19 januari 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 juni 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(8):4213.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chloridazon according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(9):4226.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluazifop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(9):4228.

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fuberidazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(9):4220.

(6)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepiquat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(8):4214.

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tralkoxydim according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015; 13(9):4227.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de volgende kolommen voor 1-naftylaceetamide, 1-naftylazijnzuur, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

1-Naftylaceetamide en 1-naftylazijnzuur (som van 1-naftylaceetamide, 1-naftylazijnzuur en zouten daarvan, uitgedrukt als 1-naftylazijnzuur)

Chloridazon (R) (som van chloridazon en chloridazon-desfenyl, uitgedrukt als chloridazon)

Fluazifop-P (som van de samenstellende isomeren van fluazifop en esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluazifop)

Fuberidazool

Mepiquat (som van mepiquat en zouten daarvan, uitgedrukt als mepiquatchloride)

Tralkoxydim (som van de samenstellende isomeren van tralkoxydim)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0,1  (*)

 

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0110000

Citrusvruchten

0,06  (*)

 

0,01  (*)

 

0,02  (*)

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

 

 

0120000

Noten

0,06  (*)

 

0,01  (*)

 

0,05 (*)

 

0120010

Amandelen

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

 

 

 

0130000

Pitvruchten

 

 

0,01  (*)

 

0,02  (*)

 

0130010

Appelen

0,15 (+)

 

 

 

 

 

0130020

Peren

0,15 (+)

 

 

 

 

 

0130030

Kweeperen

0,06  (*)

 

 

 

 

 

0130040

Mispels

0,06  (*)

 

 

 

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,06  (*)

 

 

 

 

 

0130990

Overige

0,06  (*)

 

 

 

 

 

0140000

Steenvruchten

0,06  (*)

 

0,01  (*)

 

0,02  (*)

 

0140010

Abrikozen

 

 

 

 

 

 

0140020

Kersen (zoet)

 

 

 

 

 

 

0140030

Perziken

 

 

 

 

 

 

0140040

Pruimen

 

 

 

 

 

 

0140990

Overige

 

 

 

 

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,06  (*)

 

 

 

0,02  (*)

 

0151000

a)

druiven

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0153000

c)

rubussoorten

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

 

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

 

 

 

 

0153990

Overige

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0,1

 

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

 

 

 

 

 

0154020

Veenbessen

 

 

 

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

 

 

 

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

 

 

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

 

 

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

 

 

 

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

 

 

 

 

 

0154080

Vlierbessen

 

 

 

 

 

 

0154990

Overige

 

 

 

 

 

 

0160000

Diverse vruchten met

0,06  (*)

 

0,01  (*)

 

0,02  (*)

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

 

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

 

 

 

0161050

Carambola's

 

 

 

 

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

 

 

 

 

0161990

Overige

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

 

 

 

0163020

Bananen

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango's

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaja's

 

 

 

 

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya's

 

 

 

 

 

 

0163070

Guaves

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananassen

 

 

 

 

 

 

0163090

Broodvruchten

 

 

 

 

 

 

0163100

Doerians

 

 

 

 

 

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

 

 

 

 

 

0163990

Overige

 

 

 

 

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,06  (*)

 

 

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0211000

a)

aardappelen

 

0,1  (*)

0,15

 

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

0,1  (*)

 

 

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0212030

Yams

 

 

0,15

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0212990

Overige

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

0,5 (+)

0,5

 

 

 

0213020

Wortels

 

0,1  (*)

0,3 (+)

 

 

 

0213030

Knolselderij

 

0,1  (*)

0,5

 

 

 

0213040

Mierikswortels

 

0,3 (+)

0,5

 

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0,1  (*)

0,5

 

 

 

0213060

Pastinaken

 

0,1  (*)

0,5

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0,1  (*)

0,5

 

 

 

0213080

Radijzen

 

0,1  (*)

0,5

 

 

 

0213090

Schorseneren

 

0,1  (*)

0,5

 

 

 

0213100

Koolrapen

 

0,1  (*)

0,5

 

 

 

0213110

Rapen

 

0,1  (*)

0,5

 

 

 

0213990

Overige

 

0,1  (*)

0,5

 

 

 

0220000

Bolgewassen

0,06  (*)

 

 

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0220010

Knoflook

 

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0220020

Uien

 

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0220030

Sjalotten

 

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0,1  (*)

0,01  (*)

 

 

 

0220990

Overige

 

0,1  (*)

0,01  (*)

 

 

 

0230000

Vruchtgroenten

0,06  (*)

0,1  (*)

 

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten

(+)

 

0,01  (*)

 

 

 

0231020

Paprika's

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0231030

Aubergines

(+)

 

1

 

 

 

0231040

Okra's, okers

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0231990

Overige

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

 

 

 

 

 

0232010

Komkommers

 

 

0,03

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

0,03

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0232990

Overige

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0233010

Meloenen

 

 

 

 

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

 

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

suikermais

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,06  (*)

0,1  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

 

0241020

Bloemkolen

 

 

 

 

 

 

0241990

Overige

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

 

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

 

 

 

 

0242020

Sluitkolen

 

 

 

 

 

 

0242990

Overige

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

 

 

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

 

 

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

 

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

koolrabi's

 

 

 

 

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,06  (*)

5

0,02

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0251010

Veldsla

 

 

 

 

 

 

0251020

Sla

 

 

 

 

 

 

0251030

Andijvie

 

 

 

 

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

 

 

 

 

 

0251050

Winterkers

 

 

 

 

 

 

0251060

Raketsla/rucola

 

 

 

 

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

 

 

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

(+)

 

 

 

 

0251990

Overige

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,06  (*)

5

0,02

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0252010

Spinazie

 

(+)

 

 

 

 

0252020

Postelein

 

 

 

 

 

 

0252030

Snijbiet

 

(+)

 

 

 

 

0252990

Overige

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,06  (*)

0,1  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

waterkers

0,06  (*)

0,1  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,06  (*)

0,1  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,1  (*)

5 (+)

0,02

0,02  (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0256010

Kervel

 

 

 

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

 

 

 

 

0256040

Peterselie

 

 

 

 

 

 

0256050

Salie

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

 

 

 

 

0256070

Tijm

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

 

 

 

 

0256090

Laurierblad

 

 

 

 

 

 

0256100

Dragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Overige

 

 

 

 

 

 

0260000

Peulgroenten

0,06  (*)

0,1  (*)

 

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0260010

Bonen (met peul)

 

 

1,5

 

 

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0260030

Erwten (met peul)

 

 

1,5

 

 

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

 

1,5

 

 

 

0260050

Linzen

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0260990

Overige

 

 

0,01  (*)

 

 

 

0270000

Stengelgroenten

0,06  (*)

 

 

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0270010

Asperges

 

5

0,01  (*)

 

 

 

0270020

Kardoenen

 

5

0,3

 

 

 

0270030

Bleekselderij

 

5

0,3

 

 

 

0270040

Knolvenkel

 

5

0,3

 

 

 

0270050

Artisjokken

 

5

0,9

 

 

 

0270060

Preien

 

5

0,01  (*)

 

 

 

0270070

Rabarber

 

5

0,3

 

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

0,1  (*)

0,01  (*)

 

 

 

0270090

Palmharten

 

0,1  (*)

0,01  (*)

 

 

 

0270990

Overige

 

0,1  (*)

0,01  (*)

 

 

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,06  (*)

0,1  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

 

0,09 (+)

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

 

0,02  (*)

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

 

0,02  (*)

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,06  (*)

0,1  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,06  (*)

0,1 (*)

4

0,01  (*)

0,02  (*)

0,01  (*)

0300010

Bonen

 

 

 

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

 

 

0300030

Erwten

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

 

 

 

 

0300990

Overige

 

 

 

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,06  (*)

0,1  (*)

 

0,01  (*)

 

0,01  (*)

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

9

 

0,05 (*)

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

 

0,01  (*)

 

0,05 (*)

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

 

9

 

0,05 (*)

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0,01  (*)

 

0,05 (*)

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0,1

 

0,05  (*)

 

0401060

Koolzaad

 

 

9

 

4 (+)

 

0401070

Sojabonen

 

 

15

 

0,05 (*)

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

4

 

0,05 (*)

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0,01  (*)

 

0,05  (*)

 

0401100

Pompoenzaad

 

 

0,01  (*)

 

0,05 (*)

 

0401110

Saffloerzaad

 

 

9

 

0,05 (*)

 

0401120

Bernagiezaad

 

 

4

 

0,05 (*)

 

0401130

Huttentutzaad

 

 

9

 

0,05 (*)

 

0401140

Hennepzaad

 

 

0,01  (*)

 

0,05 (*)

 

0401150

Wonderbonen

 

 

0,01  (*)

 

0,05 (*)

 

0401990

Overige

 

 

0,01  (*)

 

0,05 (*)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

 

0,01  (*)

 

0,05 (*)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

 

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

 

0402990

Overige

 

 

 

 

 

 

0500000

GRANEN

0,06  (*)

0,1 (*)

0,01  (*)

 

 

0,01  (*)

0500010

Gerst

 

 

 

0,05  (*)

4

(+)

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

 

 

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0500030

Mais

 

 

 

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

 

 

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0500050

Haver

 

 

 

0,05  (*)

3

 

0500060

Rijst

 

 

 

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0500070

Rogge

 

 

 

0,05  (*)

3

 

0500080

Sorghum

 

 

 

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0500090

Tarwe

 

 

 

0,05  (*)

3

(+)

0500990

Overige

 

 

 

0,01  (*)

0,02  (*)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,1  (*)

 

 

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0610000

Thee

 

0,1 (*)

0,05  (*)

 

 

 

0620000

Koffiebonen

 

0,1 (*)

0,05  (*)

 

 

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

bloemen

 

5  

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving