Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.7-1.6-1

Rectificatie van Verordening (EU) 2016/27 van de Commissie van 13 januari 2016 tot wijziging van de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

( Publicatieblad van de Europese Unie L 9 van 14 januari 2016 )

Bladzijde 7, artikel 3, vervanging van hoofdstuk V, deel E, punt 2, onder a), van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001:

in plaats van:

„de van niet-herkauwers afkomstige verwerkte dierlijke eiwitten zijn afkomstig van verwerkingsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op de verwerking van de dierlijke bijproducten van niet-herkauwers die afkomstig zijn van de in hoofdstuk IV, deel D, onder a), vermelde slachthuizen en uitsnijderijen of van de erkende verwerkingsbedrijven die zijn opgenomen op de in hoofdstuk V, deel A, onder d), bedoelde openbaar toegankelijke lijsten;”,

lezen:

„de van niet-herkauwers afkomstige verwerkte dierlijke eiwitten zijn afkomstig van verwerkingsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op de verwerking van de dierlijke bijproducten van niet-herkauwers die afkomstig zijn van de in hoofdstuk IV, deel D, onder a), vermelde slachthuizen en uitsnijderijen of van de verwerkingsbedrijven die toestemming hebben gekregen en zijn opgenomen op de in hoofdstuk V, deel A, onder d), bedoelde openbaar toegankelijke lijsten;”.

Bladzijde 7, artikel 3, vervanging van hoofdstuk V, deel E, punt 2, onder b), van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001:

in plaats van:

„de mengvoeders die van niet-herkauwers afkomstige verwerkte dierlijke eiwitten bevatten, zijn afkomstig uit erkende inrichtingen die zijn opgenomen op de in hoofdstuk V, deel A, onder e), bedoelde openbaar toegankelijke lijsten en worden overeenkomstig de wetgeving van de Unie verpakt en geëtiketteerd.”,

lezen:

„de mengvoeders die van niet-herkauwers afkomstige verwerkte dierlijke eiwitten bevatten, zijn afkomstig uit inrichtingen die toestemming hebben gekregen en zijn opgenomen op de in hoofdstuk V, deel A, onder e), bedoelde openbaar toegankelijke lijsten en worden overeenkomstig de wetgeving van de Unie verpakt en geëtiketteerd.”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving