Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2345 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2015

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat een lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(2)

Volgens de informatie die Costa Rica, Tunesië, de Verenigde Staten en de Republiek Korea hebben verstrekt, is de naam van het controleorgaan „BCS Öko-Garantie GmbH” gewijzigd in „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”.

(3)

Volgens door Argentinië verstrekte informatie is het internetadres van het controleorgaan „Letis SA” gewijzigd.

(4)

Volgens door Australië verstrekte informatie is het internetadres van de bevoegde autoriteit gewijzigd. Voorts heeft de controlerende autoriteit „AQIS” haar activiteiten stopgezet en mag zij niet langer op de lijst van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(5)

Volgens door Canada verstrekte informatie heeft het controleorgaan „SAI Global Certification Services Limited” zijn activiteiten stopgezet; het mag dan ook niet langer op de lijst van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan. Voorts moet in de lijst van die bijlage een nieuw controleorgaan „TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)” worden opgenomen.

(6)

Volgens door Costa Rica verstrekte informatie is het internetadres van de controlerende autoriteit „Servicio Fitosanitario del Estado” gewijzigd.

(7)

Volgens door India verstrekte informatie heeft de bevoegde Indiaanse autoriteit de door haar verleende erkenning van „Biocert India Pvt. Ltd, Indore” en „TUV India Pvt. Ltd” ingetrokken; deze controleorganen mogen dan ook niet langer op de lijst van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan. Voorts heeft de bevoegde Indiaanse autoriteit drie controleorganen erkend, die aan de lijst van die bijlage moeten worden toegevoegd: „Odisha State Organic Certification Agency”, „Gujarat Organic Products Certification Agency” en „Uttar Pradesh State Organic Certification Agency”.

(8)

Volgens door Japan verstrekte informatie is de naam van een bevoegde autoriteit gewijzigd.

(9)

Volgens door Tunesië verstrekte informatie is het internetadres van de bevoegde autoriteit gewijzigd.

(10)

Volgens door de Verenigde Staten verstrekte informatie is de naam van het controleorgaan „Department of Plant industry” gewijzigd in „Clemson University”, is de naam van het controleorgaan „Indiana Certified Organic LLC” gewijzigd in „Ecocert ICO, LLC”, is de naam van het controleorgaan „Marin County” gewijzigd in „Marin Organic Certified Agriculture” en is de naam van het controleorgaan „OIA North America, LLC” gewijzigd in „Americert International (AI)”. Voorts heeft het controleorgaan „Organic National & International Certifiers (ON&IC)” zijn activiteiten stopgezet en mag het niet langer op de lijst van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(11)

Volgens door de Republiek Korea verstrekte informatie heeft de Koreaanse bevoegde autoriteit nog twee controleorganen erkend, die moeten worden toegevoegd aan de lijst van bijlage III bij Verordening (EG) nr 1235/2008: „Neo environmentally-friendly” en „Green Environmentally-Friendly certification center”.

(12)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat de lijst van de controleorganen en controlerende autoriteiten die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(13)

In artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 is bepaald dat de Commissie voor producten die niet worden ingevoerd krachtens artikel 32 van die verordening noch uit een op grond van artikel 33, lid 2, van die verordening erkend derde land, controleorganen kan erkennen die bevoegd zijn om de taken uit te voeren die nodig zijn voor de invoer van producten van gegarandeerde gelijkwaardigheid. In artikel 10, lid 2, onder b), en lid 3, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 is dan ook bepaald dat een controlerende autoriteit of een controleorgaan niet kan worden erkend voor een product dat van oorsprong is uit een derde land dat is opgenomen in de lijst van erkende derde landen van bijlage III bij die verordening, en dat behoort tot een productcategorie waarvoor dat derde land is erkend.

(14)

Aangezien Canada en Japan allebei erkende derde landen zijn in de zin van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 en zijn opgenomen in de lijst voor productcategorie A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, blijkt dat deze bepalingen in het verleden onvoldoende in acht zijn genomen wat betreft de erkenning van de volgende controleorganen die zijn opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 voor producten van oorsprong uit Canada en Japan die tot productcategorie A behoren: „CCOF Certification Services”, „IMOswiss AG”, „International Certification Services, Inc.”, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, „Japan Organic and Natural Foods Association”, „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, „Organic crop improvement association” en „Quality Assurance International”.

(15)

De Commissie heeft contact met de betrokken controleorganen opgenomen om ze op de hoogte te brengen van haar voornemen om de erkenning voor productcategorie A voor Canada en Japan in te trekken. Zij heeft de ontvangen opmerkingen zorgvuldig onderzocht.

(16)

„Afrisco Certified Organic, CC” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in alle derde landen waarvoor het is erkend, heeft stopgezet; het mag dan ook niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(17)

De Commissie heeft een verzoek van „Agreco R.F. Göderz GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Rusland en voor productcategorie D met Bolivia, Bosnië en Herzegovina, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, Georgië, Indonesië, Kazachstan, Kirgizië, Madagaskar, Montenegro, Peru, Servië, Tanzania, Thailand, Togo, Turkmenistan, Oezbekistan en Venezuela.

(18)

De Commissie heeft een verzoek van „Australia Certified Organic” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie B uit te breiden met China en Vanuatu en voor productcategorie D met de Cookeilanden.

(19)

De Commissie heeft een verzoek van „Bio.inspecta AG” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van die informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Bosnië en Herzegovina, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten.

(20)

De Commissie heeft een verzoek van „Bureau Veritas Certification France SAS” tot opname in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie kan worden geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Bureau Veritas Certification France SAS” te erkennen voor de productcategorieën A en D in Madagaskar, Mauritius, Monaco, Marokko en Nicaragua, voor productcategorie C in Madagaskar en Nicaragua en voor productcategorie E in Mauritius.

(21)

De Commissie heeft een verzoek van „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met de Democratische Republiek Congo, Montenegro, Nepal, de bezette Palestijnse gebieden en Pakistan, voor de productcategorieën A, B en D met Kameroen en Nigeria en voor productcategorie C met China en Taiwan.

(22)

De Commissie heeft een verzoek van „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie D uit te breiden met Colombia.

(23)

De Commissie heeft een verzoek van „Control Union Certifications” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, D en F uit te breiden met Benin, Botswana, Kameroen, Cuba, Curaçao, Haïti, Kenia, Lesotho, Malawi, Mongolië, Marokko, Namibië, Senegal, Suriname, Swaziland, Taiwan, Togo en Zimbabwe, voor de productcategorieën A, B, C, D, E en F met Armenië en Kazachstan en voor de productcategorieën A, B, C, D en F met Irak.

(24)

„Doalnara Certified Organic Korea, LLC” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in de Republiek Korea, het enige derde land waarvoor het is erkend, heeft stopgezet; het mag dan ook niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(25)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Botswana, voor de productcategorieën A en D met Armenië, Belize, Kaapverdië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo (Brazzaville), de Democratische Republiek Congo, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Georgië, Guinee-Bissau, Honduras, Hongkong, Liberia, Mauritanië, Myanmar/Birma, Nicaragua, Panama, Samoa, de Seychellen, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Tadzjikistan, Oost-Timor en Venezuela, voor de productcategorieën A, B en D met Afghanistan en Sierra Leone, voor de productcategorieën A, D en E met Turkmenistan, voor productcategorie B met Benin, Kameroen, Colombia, Ivoorkust, Ecuador, Indonesië, Monaco, de Filipijnen, Servië, Tunesië, Vietnam en Zambia, voor productcategorie C met de Republiek Korea, voor productcategorie D met Tsjaad, Ethiopië, Mongolië, Namibië, Niger, Nigeria, Pakistan en Vanuatu, voor productcategorie E met India, Kirgizië, Marokko, Syrië, Thailand en Uruguay, voor de productcategorieën B en E met Kenia, Paraguay en Oeganda, voor de productcategorieën B, D en E met Oekraïne, voor de productcategorieën B, E en F met Burkina Faso, Mexico en Peru, voor de productcategorieën D en E met Kazachstan, Rusland en Oezbekistan en voor de productcategorieën E en F met Madagaskar.

(26)

De Commissie heeft een verzoek van „IMO Control Latinoamérica Ltda.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Belize. Voorts heeft „IMO Control Latinoamérica Ltda.” de Commissie laten weten dat het zijn internetadres heeft gewijzigd.

(27)

De Commissie heeft een verzoek van „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Gambia, Liberia, Pakistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan, voor de productcategorieën A, D en E met Kazachstan, voor productcategorie B met Guatemala, Kirgizië, Peru en Rusland en voor productcategorie E met de Verenigde Arabische Emiraten.

(28)

De Commissie heeft een verzoek van „Mayacert” tot opname in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie kan worden geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Mayacert” te erkennen voor de productcategorieën A, B en D in Mexico, voor de productcategorieën A en D in Guatemala, Honduras en Nicaragua en voor productcategorie D in Colombia, de Dominicaanse Republiek en El Salvador.

(29)

„Onecert, Inc.” heeft de Commissie laten weten dat zijn naam gewijzigd is in „OneCert International PVT Ltd”. Het heeft ook laten weten dat zijn adres gewijzigd is.

(30)

De Commissie heeft een verzoek van „Organic Standard” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Tadzjikistan en voor productcategorie E met Kazachstan en Rusland.

(31)

De Commissie heeft een verzoek van „Organización Internacional Agropecuaria” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Chili, Ecuador en Peru.

(32)

De Commissie heeft een verzoek van „ORSER” tot opname in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie kan worden geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „ORSER” te erkennen voor de productcategorieën A en D in Turkije.

(33)

De Commissie heeft een verzoek van „Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd” tot opname in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 voor productcategorie D in Japan ontvangen en onderzocht. Zoals reeds aangegeven in overweging 13, is in artikel 10, lid 2, onder b), en lid 3, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 bepaald dat een controlerende autoriteit of een controleorgaan niet kan worden erkend voor een product dat van oorsprong is uit een derde land dat is opgenomen in de lijst van erkende derde landen van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, en dat behoort tot een productcategorie waarvoor dat derde land is erkend. Japan is erkend als derde land overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in die bijlage opgenomen voor productcategorie D. Aangezien de erkenning evenwel geen betrekking heeft op alle ingrediënten die legaal in Japan kunnen worden ingevoerd en daar legaal kunnen worden verwerkt, is het dienstig de controleorganen voor verwerkte producten die niet vallen onder de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 vastgestelde erkenning van Japan voor productcategorie D, te erkennen om te voorkomen dat producten van oorsprong uit Japan waarin ingrediënten zijn verwerkt die legaal in Japan kunnen worden ingevoerd, maar niet onder de in die bijlage vastgestelde erkenning vallen, niet in de Unie kunnen worden ingevoerd. Op basis van de ontvangen informatie kan worden geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd” voor productcategorie D, met uitzondering van wijn, in Japan te erkennen voor producten die niet onder de erkenning op grond van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vallen, als opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008.

(34)

De Commissie heeft een verzoek van „QC&I” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie D uit te breiden met wijn.

(35)

De Commissie heeft een verzoek van „Quality Partner” tot opname in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie kan worden geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Quality Partner” te erkennen voor de productcategorieën C en D in Indonesië.

(36)

De bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(37)

Om de controleorganen die door de intrekking van de erkenning voor productcategorie A voor Canada en Japan worden getroffen, de mogelijkheid te geven de nodige maatregelen te nemen om hun zakelijke betrekkingen aan de nieuwe situatie aan te passen, mogen de desbetreffende wijzigingen van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 pas zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening van toepassing worden.

(38)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De punten 6, 13, 14, 15 en 16, punt 17, onder d), en de punten 20 en 25 van bijlage II zijn van toepassing zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot Argentinië wordt in punt 5 het internetadres van het controleorgaan „Letis SA” vervangen door „www.letis.org”.

2)

De tekst met betrekking tot Australië wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 4 wordt het internetadres van de bevoegde autoriteit vervangen door:

„www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic”;

b)

in punt 5 wordt de rij betreffende codenummer AU-BIO-002 geschrapt.

3)

In de tekst met betrekking tot Canada wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rij betreffende codenummer CA-ORG-020 wordt geschrapt;

b)

de volgende rij wordt toegevoegd:

„CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca”

4)

In de tekst met betrekking tot Costa Rica wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rij betreffende codenummer CR-BIO-001 wordt vervangen door:

„CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.sfe.go.cr”

b)

de rij betreffende codenummer CR-BIO-002 wordt vervangen door:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

5)

In de tekst met betrekking tot India wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rijen betreffende de codenummers IN-ORG-019 en IN-ORG-022 worden geschrapt;

b)

de volgende rijen worden toegevoegd:

„IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org”

6)

In de tekst met betrekking tot Japan wordt punt 4 vervangen door:

„4.

Bevoegde autoriteiten: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html en Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp”.

7)

De tekst met betrekking tot Tunesië wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 4 wordt het internetadres van de bevoegde autoriteit vervangen door:

„www.agriculture.tn en www.onagri.tn”;

b)

in punt 5 wordt de rij betreffende codenummer TN-BIO-003 vervangen door:

„TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

8)

In de tekst met betrekking tot de Verenigde Staten wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rij betreffende codenummer US-ORG-004 wordt vervangen door:

„US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

b)

de rij betreffende codenummer US-ORG-009 wordt vervangen door:

„US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification”

c)

de rij betreffende codenummer US-ORG-016 wordt vervangen door:

„US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com”

d)

de rij betreffende codenummer US-ORG-022 wordt vervangen door:

„US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca”

e)

de rij betreffende codenummer US-ORG-038 wordt vervangen door:

„US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com”

f)

de rij betreffende codenummer US-ORG-045 wordt geschrapt.

9)

In de tekst met betrekking tot de Republiek Korea wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rij betreffende codenummer KR-ORG-002 wordt geschrapt;

b)

de rij betreffende codenummer KR-ORG-011 wordt vervangen door:

„KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

c)

de volgende rijen worden toegevoegd:

„KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr”


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volledige tekst met betrekking tot „Afrisco Certified Organic, CC” wordt geschrapt.

2)

In de tekst met betrekking tot „Agreco R.F. Göderz GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd:

„Rusland

RU-BIO-151

x

x

—”

b)

in de rijen betreffende Bolivia, Bosnië en Herzegovina, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, Georgië, Indonesië, Kazachstan, Kirgizië, Madagaskar, Montenegro, Peru, Servië, Tanzania, Thailand, Togo, Turkmenistan, Oezbekistan en Venezuela wordt een kruisje toegevoegd in kolom D.

3)

In de tekst met betrekking tot „Australian Certified Organic” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

in de rijen betreffende China en Vanuatu wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

b)

in de rij betreffende de Cookeilanden wordt een kruisje toegevoegd in kolom D.

4)

In de tekst met betrekking tot „Bio.inspecta AG” worden in punt 3 de volgende rijen in de juiste volgorde ingevoegd:

„Bosnië en Herzegovina

BA-BIO-161

x

x

Marokko

MA-BIO-161

x

x

Verenigde Arabische Emiraten

AE-BIO-161

x

x

—”

5)

Na de tekst met betrekking tot „Bolicert Ltd” wordt de volgende nieuwe tekst opgenomen:

„„Bureau Veritas Certification France SAS”

 

1.

Adres: Immeuble Le Guillaumet — 60 avenue du Général de Gaulle 92046 — Paris La Défense CEDEX — FRANKRIJK

 

2.

Internetadres: http://www.qualite-france.com

 

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Madagaskar

MG-BIO-165

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-165

x

x

x

Monaco

MC-BIO-165

x

x

Marokko

MA-BIO-165

x

x

Nicaragua

NI-BIO-165

x

x

x

 

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

 

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.

6)

In de tekst met betrekking tot „CCOF Certification Services” wordt in punt 3, in de rij betreffende Canada, het kruisje geschrapt in kolom A.

7)

In de tekst met betrekking tot „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden in de juiste volgorde ingevoegd:

„Kameroen

CM-BIO-140

x

x

x

Democratische Republiek Congo

CD-BIO-140

x

x

Montenegro

ME-BIO-140

x

x

Nepal

NP-BIO-140

x

x

Nigeria

NG-BIO-140

x

x

x

Bezette Palestijnse gebieden

PS-BIO-140

x

x

Pakistan

PK-BIO-140

x

x

—”

b)

in de rij betreffende China wordt een kruisje toegevoegd in kolom C;

c)

in de rij betreffende Taiwan wordt een kruisje toegevoegd in kolom C.

8)

In de tekst met betrekking tot „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” wordt in punt 3, in de rij betreffende Colombia, een kruisje toegevoegd in kolom D.

9)

In de tekst met betrekking tot „Control Union Certifications” worden in punt 3 de volgende rijen in de juiste volgorde ingevoegd:

„Armenië

AM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Benin

BJ-BIO-149

x

x

x

Botswana

BW-BIO-149

x

x

x

Kameroen

CM-BIO-149

x

x

x

Cuba

CU-BIO-149

x

x

x

Curaçao

CW-BIO-149

x

x

x

Haïti

HT-BIO-149

x

x

x

Irak

IQ-BIO-149

x

x

x

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kenia

KE-BIO-149

x

x

x

Lesotho

LS-BIO-149

x

x

x

Malawi

MW-BIO-149

x

x

x

Mongolië

MN-BIO-149

x

x

x

Marokko

MA-BIO-149

x

x

x

Namibië

NA-BIO-149

x

x

x

Senegal

SN-BIO-149

x

x

x

Suriname

SR-BIO-149

x

x

x

Swaziland

SZ-BIO-149

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-149

x

x

x

Togo

TG-BIO-149

x

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-149

x

x

X”

10)

De volledige tekst met betrekking tot „Doalnara Certified Organic Korea, LLC” wordt geschrapt.

11)

In de tekst met betrekking tot „Ecocert SA” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden in de juiste volgorde ingevoegd:

„Afghanistan

AF-BIO-154

x

x

x

Armenië

AM-BIO-154

x

x

Belize

BZ-BIO-154

x

x

Botswana

BW-BIO-154

x

Kaapverdië

CV-BIO-154

x

x

Centraal-Afrikaanse Republiek

CF-BIO-154

x

x

Congo (Brazzaville)

CG-BIO-154

x

x

Democratische Republiek Congo

CD-BIO-154

x

x

El Salvador

SV-BIO-154

x

x

Equatoriaal-Guinea

GQ-BIO-154

x

x

Georgië

GE-BIO-154

x

x

Guinee-Bissau

GW-BIO-154

x

x

Honduras

HN-BIO-154

x

x

Hongkong

HK-BIO-154

x

x

Liberia

LR-BIO-154

x

x

Mauritanië

MR-BIO-154

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-154

x

x

Nicaragua

NI-BIO-154

x

x

Panama

PA-BIO-154

x

x

Samoa

WS-BIO-154

x

x

Seychellen

SC-BIO-154

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-154

x

x

x

Singapore

SG-BIO-154

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-154

x

x

Suriname

SR-BIO-154

x

x

Tadzjikistan

TJ-BIO-154

x

x

Oost-Timor

TL-BIO-154

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-154

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-154

x

x

—”

b)

in de rijen betreffende Benin, Kameroen, Colombia, Ivoorkust, Ecuador, Indonesië, Monaco, de Filipijnen, Servië, Tunesië, Vietnam en Zambia wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

c)

in de rij betreffende de Republiek Korea wordt een kruisje toegevoegd in kolom C;

d)

in de rijen betreffende Tsjaad, Ethiopië, Mongolië, Namibië, Niger, Nigeria, Pakistan en Vanuatu wordt een kruisje toegevoegd in kolom D;

e)

in de rijen betreffende India, Kirgizië, Marokko, Syrië, Thailand en Uruguay wordt een kruisje toegevoegd in kolom E;

f)

in de rijen betreffende Kenia, Paraguay en Uganda wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen B en E;

g)

in de rij betreffende Oekraïne wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen B, D en E;

h)

in de rijen betreffende Burkina Faso, Mexico en Peru wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen B, E en F;

i)

in de rijen betreffende Kazachstan, Rusland en Oezbekistan wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen D en E;

j)

in de rij betreffende Madagaskar wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen E en F.

12)

De tekst met betrekking tot „IMO Control Latinoamérica Ltda.” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 2 wordt vervangen door:

„2.

Internetadres: http://www.imo-la.com}”;

b)

in punt 3 wordt de volgende rij ingevoegd:

„Belize

BZ-BIO-123

x

x

—”

13)

In de tekst met betrekking tot „IMOswiss AG” wordt in punt 3, in de rijen betreffende Canada en Japan, het kruisje geschrapt in kolom A.

14)

In de tekst met betrekking tot „International Certification Services, Inc.” wordt in punt 3, in de rij betreffende Canada, het kruisje geschrapt in kolom A.

15)

In de tekst met betrekking tot „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” wordt in punt 3, in de rij betreffende Japan, het kruisje geschrapt in kolom A.

16)

In de tekst met betrekking tot „Japan Organic and Natural Foods Association” wordt in punt 3, in de rij betreffende Japan, het kruisje geschrapt in kolom A.

17)

In de tekst met betrekking tot „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden in de juiste volgorde ingevoegd:

„Gambia

GM-BIO-141

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-141

x

x

x

Liberia

LR-BIO-141

x

x

Pakistan

PK-BIO-141

x

x

Tadzjikistan

TJ-BIO-141

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-141

x

 

x

Oezbekistan

UZ-BIO-141

x

x

—”

b)

in de rijen betreffende Guatemala, Kirgizië, Peru en Rusland wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

c)

in de rij betreffende de Verenigde Arabische Emiraten wordt een kruisje toegevoegd in kolom E;

d)

in de rij betreffende Japan wordt het kruisje in kolom A geschrapt.

18)

Na de tekst met betrekking tot „Letis SA” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

„„Mayacert”

 

1.

Adres: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, GUATEMALA

 

2.

Internetadres: http://www.mayacert.com

 

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Colombia

CO-BIO-169

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-169

x

El Salvador

SV-BIO-169

x

Guatemala

GT-BIO-169

x

x

Honduras

HN-BIO-169

x

x

Mexico

MX-BIO-169

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-169

x

x

 

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn

 

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.

19)

In de tekst met betrekking tot „Onecert, Inc.” worden de titel en punt 1 vervangen door:

„„OneCert International PVT Ltd”

 

1.

Adres: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, INDIA”.

20)

In de tekst met betrekking tot „Organic crop improvement association” wordt in punt 3, in de rijen betreffende Canada en Japan, het kruisje geschrapt in kolom A.

21)

In de tekst met betrekking tot „Organic Standard” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd:

„Tadzjikistan

TJ-BIO-108

x

x

—”

b)

in de rijen betreffende Kazachstan en Rusland wordt een kruisje toegevoegd in kolom E.

22)

In de tekst met betrekking tot „Organización Internacional Agropecuaria” worden in punt 3 de volgende rijen in de juiste volgorde ingevoegd:

„Chili

CL-BIO-110

x

x

Ecuador

EC-BIO-110

x

x

Peru

PE-BIO-110

x

x

—”

23)

Na de tekst met betrekking tot „Organska Kontrola” worden de volgende nieuwe teksten ingevoegd:

„„ORSER”

 

1.

Adres: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, TURKIJE

 

2.

Internetadres: http://orser.com.tr

 

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Turkije

TR-BIO-166

x

x

 

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten

 

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

„Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd”

 

1.

Adres: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, JAPAN

 

2.

Internetadres: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

 

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Japan

JP-BIO-167

x

 

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten

 

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.

24)

In de tekst met betrekking tot „QC&I GmbH” wordt punt 4 vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten”.

25)

In de tekst met betrekking tot „Quality Assurance International” wordt in punt 3, in de rij betreffende Canada, het kruisje geschrapt in kolom A.

26)

Na de tekst met betrekking tot „Quality Assurance International” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

„„Quality Partner”

 

1.

Adres: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, BELGIË

 

2.

Internetadres: http://www.quality-partner.be

 

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonesië

ID-BIO-168

x

x

 

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, algen en wijn

 

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving