Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.5-1

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 355/2014 van de Commissie van 8 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

( Publicatieblad van de Europese Unie L 106 van 9 april 2014 )

Op bladzijde 17 wordt in de bijlage punt 1) vervangen door:

„1)

In de tekst met betrekking tot „Abcert AG” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbeidzjan

AZ-BIO-137

x

x

Belarus

BY-BIO-137

x

x

Georgië

GE-BIO-137

x

x

Iran

IR-BIO-137

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-137

x

Moldavië

MD-BIO-154

x

Oekraïne

UA-BIO-137

x

x

Rusland

RU-BIO-137

x

x

x

—”.”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving