Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.45-1

Rectificatie van Verordening (EU) 2015/845 van de Commissie van 27 mei 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor azoxystrobin, chlorantraniliprole, cyantraniliprole, dicamba, difenoconazool, fenpyroximaat, fludioxonil, glufosinaat-ammonium, imazapic, imazapyr, indoxacarb, isoxaflutool, mandipropamid, penthiopyrad, propiconazool, pyrimethanil, spirotetramat en trinexapac in of op bepaalde producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 138 van 4 juni 2015 )

Bladzijde 27, punt 2, onder a):

in plaats van:

„in deel A worden de kolommen voor chlorantraniliprole, dicamba, difenoconazool, glufosinaat-ammonium, imazapic, imazapyr, mandipropamid, penthiopyrad en spirotetramat vervangen door:”,

te lezen:

„in deel A worden de kolommen voor chlorantraniliprole, dicamba, difenoconazool, fenpyroximaat, glufosinaat-ammonium, imazapic, imazapyr, mandipropamid, penthiopyrad en spirotetramat vervangen door:”

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving