Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.233.1

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 469/2013 van de Commissie van 22 mei 2013 betreffende de verlening van een vergunning voor DL-methionine, natriumzout van DL-methionine, het hydroxy-analoog van methionine, calciumzout van het hydroxy-analoog van methionine, isopropylacrylaat van het hydroxy-analoog van methionine, DL-methionine beschermd door copolymeer vinylpyridine/styreen en DL-methionine beschermd door ethylcellulose, als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

( Publicatieblad van de Europese Unie L 136 van 23 mei 2013 )

Op bladzijde 7, bijlage, eerste kolom, „Identificatienummer van het toevoegingsmiddel” komt de eerste vermelding „3c3108” als volgt te luiden: „3c308”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving