Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.32.1

Rectificatie van Besluit 2010/432/EU van de Commissie van 28 juli 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

( Publicatieblad van de Europese Unie L 202 van 4 augustus 2010 )

Bladzijde 14, bijlage, onder b):

in plaats van:

„De genetisch gemodificeerde mais DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, zoals beschreven in de aanvraag, wordt geproduceerd door kruisingen tussen mais die de events DAS-Ø15Ø7 en DAS-59122-7 bevat en brengt het Cry1F-eiwit tot expressie dat bescherming biedt tegen bepaalde schadelijke lepidoptera, alsmede de Cry34Ab1- en Cry35Ab1-eiwitten die bescherming bieden tegen bepaalde schadelijke coleoptera en het PAT-eiwit dat, gebruikt als een selecteerbare merker, tolerantie geeft voor glufosinaat-ammoniumherbiciden.”,

te lezen:

„De genetisch gemodificeerde mais DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, zoals beschreven in de aanvraag, wordt geproduceerd door kruisingen tussen mais die de events DAS-Ø15Ø7-1 en DAS-59122-7 bevat en brengt het Cry1F-eiwit tot expressie dat bescherming biedt tegen bepaalde schadelijke lepidoptera, alsmede de Cry34Ab1- en Cry35Ab1-eiwitten die bescherming bieden tegen bepaalde schadelijke coleoptera en het PAT-eiwit dat, gebruikt als een selecteerbare merker, tolerantie oplevert voor het herbicide glufosinaat-ammonium.”.

Bladzijde 14, bijlage, onder d), eerste streepje:

in plaats van:

„Eventspecifieke realtime kwantitatieve PCR-gebaseerde methoden voor genetisch gemodificeerde mais DAS-Ø15Ø7 en mais DAS-59122-7, gevalideerd op mais DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7;”,

te lezen:

„Eventspecifieke realtime kwantitatieve PCR-gebaseerde methoden voor genetisch gemodificeerde mais DAS-Ø15Ø7-1 en mais DAS-59122-7, gevalideerd op mais DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7;”.

Bladzijde 14, bijlage, onder d), derde streepje:

in plaats van:

„referentiemateriaal: ERM®-BF418 (voor DAS-Ø15Ø7) en ERM®-BF424 (voor DAS-59122-7), toegankelijk via het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) van de Commissie, Instituut voor referentiematerialen en metingen (IRMM) op https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue”,

te lezen:

„referentiemateriaal: ERM®-BF418 (voor DAS-Ø15Ø7-1) en ERM®-BF424 (voor DAS-59122-7), toegankelijk via het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) van de Commissie, Instituut voor referentiematerialen en metingen (IRMM) op https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue.”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving