Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.30.1

Rectificatie van Besluit 2010/428/EU van de Commissie van 28 juli 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

( Publicatieblad van de Europese Unie L 201 van 3 augustus 2010 )

Bladzijde 41, titel:

in plaats van:

„Besluit van de Commissie 2010/428/EU van 28 juli 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad”,

te lezen:

„Besluit van de Commissie 2010/428/EU van 28 juli 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad”.

Bladzijde 42, artikel 1:

in plaats van:

„Aan de genetisch gemodificeerde mais (Zea mays L.) 59122x1507xNK603, als nader gespecificeerd in punt b) van de bijlage, wordt het eenduidige identificatienummer DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 toegekend, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 65/2004.”,

te lezen:

„Aan de genetisch gemodificeerde mais (Zea mays L.) 59122x1507xNK603, als nader gespecificeerd in punt b) van de bijlage, wordt het eenduidige identificatienummer DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 toegekend, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 65/2004.”.

Bladzijde 42, artikel 2, onder a):

in plaats van:

„levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;”,

te lezen:

„levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6;”.

Bladzijde 42, artikel 2, onder b):

in plaats van:

„diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;”,

te lezen:

„diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6;”.

Bladzijde 42, artikel 2, onder c):

in plaats van:

„andere producten dan levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 voor dezelfde gebruiksdoeleinden als andere mais, met uitzondering van de teelt.”,

te lezen:

„andere producten dan levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 voor dezelfde gebruiksdoeleinden als andere mais, met uitzondering van de teelt.”.

Bladzijde 42, artikel 3, lid 2:

in plaats van:

„De woorden „niet voor teeltdoeleinden” worden aangebracht op het etiket en in de begeleidende documenten van de in artikel 2, onder b) en c), bedoelde producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6.”,

te lezen:

„De woorden „niet voor teeltdoeleinden” worden aangebracht op het etiket en in de begeleidende documenten van de in artikel 2, onder b) en c), bedoelde producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6.”.

Bladzijde 44, bijlage, onder b), punt 1:

in plaats van:

„levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;”,

te lezen:

„levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6;”.

Bladzijde 44, bijlage, onder b), punt 2:

in plaats van:

„diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;”,

te lezen:

„diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6;”.

Bladzijde 44, bijlage, onder b), punt 3:

in plaats van:

„andere producten dan levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 voor dezelfde gebruiksdoeleinden als andere mais, met uitzondering van de teelt.”,

te lezen:

„andere producten dan levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 voor dezelfde gebruiksdoeleinden als andere mais, met uitzondering van de teelt.”.

Bladzijde 44, bijlage, onder b):

in plaats van:

„De genetisch gemodificeerde mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, zoals beschreven in de aanvraag, wordt geproduceerd door kruisingen tussen mais die de events DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 en MON-ØØ6Ø3-6 bevat en brengt de Cry34Ab1- en Cry35Ab1-eiwitten tot expressie die bescherming bieden tegen bepaalde schadelijke coleoptera, het Cry1F-eiwit dat bescherming biedt tegen bepaalde schadelijke lepidoptera, alsmede het PAT-eiwit dat, gebruikt als een selecteerbare merker, tolerantie geeft voor glufosinaat-ammoniumherbiciden en het CP4 EPSPS-eiwit dat tolerantie geeft voor glyfosaatherbiciden.”,

te lezen:

„De genetisch gemodificeerde mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6, zoals beschreven in de aanvraag, wordt geproduceerd door kruisingen tussen mais die de events DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7-1 en MON-ØØ6Ø3-6 bevat en brengt de Cry34Ab1- en Cry35Ab1-eiwitten tot expressie die bescherming bieden tegen bepaalde schadelijke coleoptera, het Cry1F-eiwit dat bescherming biedt tegen bepaalde schadelijke lepidoptera, alsmede het PAT-eiwit dat, gebruikt als een selecteerbare merker, tolerantie oplevert voor het herbicide glufosinaat-ammonium en het CP4 EPSPS-eiwit dat tolerantie oplevert voor het herbicide glyfosaat.”.

Bladzijde 44, bijlage, onder c), punt 2:

in plaats van:

„De woorden „niet voor teeltdoeleinden” worden aangebracht op het etiket en in de begeleidende documenten van de in artikel 2, onder b) en c), van dit besluit bedoelde producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6.”,

te lezen:

„De woorden „niet voor teeltdoeleinden” worden aangebracht op het etiket en in de begeleidende documenten van de in artikel 2, onder b) en c), bedoelde producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6.”.

Bladzijde 44, bijlage, onder d), eerste streepje:

in plaats van:

„Eventspecifieke realtime kwantitatieve PCR-gebaseerde methoden voor genetisch gemodificeerde mais DAS-59122-7, mais DAS-ØØ15Ø7 en mais MON-ØØ6Ø3-6, gevalideerd op mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6;”,

te lezen:

„Eventspecifieke realtime kwantitatieve PCR-gebaseerde methoden voor genetisch gemodificeerde mais DAS-59122-7, mais DAS-ØØ15Ø7-1 en mais MON-ØØ6Ø3-6, gevalideerd op mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6;”.

Bladzijde 44, bijlage, onder d), derde streepje:

in plaats van:

„referentiemateriaal: ERM®-BF424 (voor DAS-59122-7), ERM®-BF418 (voor DAS-Ø15Ø7) en ERM®-BF415 (voor MON-ØØ6Ø3-6), toegankelijk via het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) van de Commissie, Instituut voor referentiematerialen en metingen (IRMM) op https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue”,

te lezen:

„referentiemateriaal: ERM®-BF424 (voor DAS-59122-7), ERM®-BF418 (voor DAS-Ø15Ø7-1) en ERM®-BF415 (voor MON-ØØ6Ø3-6), toegankelijk via het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO) van de Commissie, Instituut voor referentiematerialen en metingen (IRMM) op https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue”.

Bladzijde 44, bijlage, onder e):

in plaats van:

„DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6”,

te lezen:

„DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving