Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.141-1

Rectificatie van Verordening (EU) 2021/1110 van de Commissie van 6 juli 2021 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, tefluthrin en thiëncarbazone-methyl in of op bepaalde producten

( Publicatieblad van de Europese Unie L 239 van 7 juli 2021 )

Bladzijde 6, artikel 2:

in plaats van:

“Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 27 juli 2021 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.”,

lezen:

“Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 27 januari 2022 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.”.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving