Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.7-1.11-1

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/319 van de Commissie van 6 februari 2019 tot wijziging van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat betreft de gezondheidscertificering bij invoer in de Unie ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën

( Publicatieblad van de Europese Unie L 61 van 28 februari 2019 )

Bladzijde 75, bijlage II tot wijziging van bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011, punt 2) tot vervanging van de hoofstukken 4 (B) tot en met 4 (D), hoofdstuk 4 (C), deel II van het certificaat, eerste alinea:

in plaats van:

“Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij/zij Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1a), met name artikel 8, onder c) en d), en artikel 10, en Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (1b), met name bijlage XIV, hoofdstuk I, gelezen en begrepen heeft, en verklaart verder het volgende:”,

lezen:

“Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij/zij Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1a), met name artikel 8, onder c) en d), en artikel 10, en Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (1b), met name bijlage XIV, hoofdstuk II, gelezen en begrepen heeft, en verklaart verder het volgende:”.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving