Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-2.1-2.1

Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

( Publicatieblad van de Europese Unie L 150 van 14 juni 2018 )

Op bladzijde 12, overweging 82:

in plaats van:

“(82)

De biologische productie is alleen geloofwaardig als zij wordt geflankeerd door doelmatige verificaties en controles in alle stadia van de productie, de verwerking en de distributie.”,

lezen:

“(82)

De biologische productie is alleen geloofwaardig als zij wordt geflankeerd door doelmatige verificaties en controles in alle stadia van de productie, de bereiding en de distributie.”.

Op bladzijde 23, artikel 5, punt 5:

in plaats van:

“(e)

het waarborgen van de integriteit van de biologische productie in alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen en diervoeders;”,

lezen:

“(e)

het waarborgen van de integriteit van de biologische productie in alle stadia van de productie, bereiding en distributie van levensmiddelen en diervoeders;”.

Op bladzijde 69, Bijlage II, deel II, punt 1.9.4.1(f):

in plaats van:

“(f)

92 dagen voor Mallardeenden;”,

lezen:

“(f)

92 dagen voor Mulardeenden;”.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving